Språkopplæring for de aller minste

Denne siden er under utvikling... den er ikke ferdig...

Når kan barn begynne å lære et språk?

Det er en kjent sak at barn i en viss alder har en spesiell evne til å lære nye språk. Blant innvandrere i Norge er det for eksempel ikke helt uvanlig at foreldre bruker barna som tolk fordi barna har greid å lære seg norsk fortere enn foreldrene. Men hvor tidlig er det er det mulig for barn å begynne å lære seg et språk?  Og når begynner de minste blant oss å kunne kommunisere med omverdenen? I denne artikkelen tar vi en kikk på språkutvikling hos de aller minste barna.

Vuggeviser og nattasanger for de minste

Norskopplæring for barn og ungdom i alderen 1-18 år