Bestemt og ubestemt form av substantiv

www.BestemtUbestemt.Bnorsk.no

Lær om bestemt form og ubestemt form av substantiv her!

Bestemt og ubestemt form av substantiv:

Når bruker vi ubestemt form? Og når bruker vi bestemt form?

1. NY INFORMASJON:

Vi bruker ubestemt form når vi presenterer ny informasjon.

 • EKSEMPEL: Jeg har en bil. (I denne setningen snakker vi om bilen for første gang, så det er ny informasjon.)


2. KJENT INFORMASJON:

Vi bruker bestemt form når vi snakker om noe som er kjent - vi bruker bestemt form når vi snakker om noe vi har snakket om tidligere:

 • EKSEMPEL: Jeg har en bil. Bilen er blå. (I den første setningen snakker vi om bilen for første gang, så det er ny informasjon. I den andre setningen er bilen allerede kjent informasjon; derfor bruker vi bestemt form i den andre setningen.)

3. GENERELL INFORMASJON:

Vi bruker ubestemt form når vi snakker om noe som er generelt.

    • EKSEMPEL: Alle barn liker is. (generelt, om alle barn --> så vi bruker ubestemt form: "barn")

4. SPESIFIKK INFORMASJON:

Vi bruker bestemt form når vi snakker om en spesifikk ting/person/situasjon/osv.

    • EKSEMPEL: Barna mine er hjemme. (spesifikt, om mine barn --> så vi bruker bestemt form: "barna")

5. Vi bruker ubestemt form etter eiendomsord:

 • EKSEMPEL: Det er min bil.

6. Vi bruker bestemt form foran eiendomsord:

    • EKSEMPEL: Det er bilen min.

7. Vi bruker ubestemt form etter genitiv med -s:

 • EKSEMPEL: Det er Alis hus.

8. Vi bruker bestemt form foran genitiv med til:

    • EKSEMPEL: Det er huset til Kari.

9. Vi bruker ubestemt form etter mange/mye/noen/ingen:

    • EKSEMPLER:

      • mange epler

      • noen hus

      • mye snø

      • ingen barn

10. Vi bruker bestemt form etter den/denne/det/dette/de/disse:

    • EKSEMPLER:

      • denne buksa

      • den bilen

      • det huset

      • dette rommet

      • disse jentene

      • de barna

11. Vi bruker ubestemt form etter hver/hvilken:

    • EKSEMPLER:

      • hver vinter

      • hvert barn

      • Hvilken kjole liker du best?

Oppgaver:

Ubestemt form entall + artikkel

Vi må vanligvis bruke artikkel (en/ei/et) sammen med et substantiv i ubestemt form entall.

EKSEMPLER:

 • Jeg har en bil.

 • Hun bor i et stort hus.

 • De har ei nyfødt datter.

Det finnes imidlertid mange unntak fra denne regelen. Lær om disse unntakene i dokumentet "Ubestemt artikkel" fra Grammatikk.com.

Oppgaver:

Lær mer om bestemt form og ubestemt form av substantiv her:

Gjør flere oppgaver med bestemt og ubestemt form av substantiv her:

Gjør flere oppgaver om ubestemt form + artikkel her:

Videoer: Bestemt og ubestemt form