Introduksjon: Substantiv på norsk

Lær om substantiv på norsk her!

Hva er substantiv?

Substantiv er ting, personer, dyr, planter...

Eksempler: en bil, ei jente, et dyr, en katt, ei jakke, et tre

Vi har tre typer substantiv på norsk*:

(Lær mer om hankjønn/hunkjønn/intetkjønn her: www.Substantiv2.Bnorsk.no.)

Forskjellige former av substantivene:

Substantivene kan være i entall eller flertall, og i bestemt form eller ubestemt form:

Eksempler:

Hun har en bil. Bilen er hvit.

Hun har ei jakke. Jakka er svart.

Han har et hus. Huset er fint.

Jeg ser to biler. Bilene er gule.

Jeg ser noen jakker. Jakkene er fine.

Jeg ser to hus. Husene er nye.

Oppgaver:

* I tillegg til  de typene substantiv som er nevnt på denne siden, har vi noen substantiv som kalles egennavn - du kan lære mer om disse på www.Substantiv.Bnorsk.no.