Spørreord

GRAMMATIKK

Norske spørreord

Spørreord er ikke en egen ordklasse, siden noen spørreord regnes som pronomen, mens andre regnes som adverb.
Uansett, her er en oversikt over de vanligste norske spørreordene
!

 • hvem

 • hva

 • hvor

 • når

 • hvorfor

 • hvilken/hvilket/hvilke

 • hvordan

 • hvor mye

 • hvor mange

 • hvor stor

 • hvor liten

 • hvor ...

Oppgaver med hvilken/hvilket/hvilke:

Videoer om spørreord

Spørreord og spørrende setninger
Av: Lær norsk språk og grammatikk

Viktig norsk grammatikk: