Sin, si, sitt og sine på norsk

Sin/si/sitt/sine

Når skal vi bruke sin/si/sitt/sine?
Vi bruker sin/si/sitt/sine når subjektet i setningen er i tredje person og objektet i setningen tilhører subjektet.