Helsetninger på norsk

www.Helsetning.Bnorsk.no

Helsetninger

Her kan du lære om helsetninger på norsk.

Hva er en helsetning?

Oversikten nedenfor viser vanlig ordstilling for helsetninger: