Helsetninger på norsk

Helsetninger

Her kan du lære om helsetninger på norsk.

Hva er en helsetning?

  • En helsetning kan stå alene.

  • En helsetning har stor bokstav først og punktum, spørsmålstegn eller utropstegn til slutt.

  • Et verb skal stå på plass nummer to i helsetningen.

    • Unntak: I spørsmål uten spørreord (se nedenfor) står verb på plass nummer en. Og i imperativsetninger står verb også vanligvis på plass nummer en.

  • En helsetning inneholder både subjekt og verbal.

Oversikten nedenfor viser vanlig ordstilling for helsetninger: