Leddsetninger på norsk

www.Leddsetning.Bnorsk.no

Leddsetninger

Her kan du lære om leddsetninger på norsk.

Hva er en leddsetning?

  • En leddsetning kan ikke stå alene.

  • En leddsetning begynner med en subjunksjon.

    • Her er noen subjunksjoner: at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens.

    • Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

  • En leddsetning kan stå først eller sist i en setning.

    • Unntak: Leddsetninger som er indirekte tale står sjelden først i en setning.

Oversikten nedenfor viser vanlig ordstilling for leddsetninger: