Leddsetninger på norsk

www.Leddsetning.Bnorsk.no

Leddsetninger

Her kan du lære om leddsetninger på norsk.

Hva er en leddsetning?

Oversikten nedenfor viser vanlig ordstilling for leddsetninger:

Rekkefølgen i en leddsetning:

subjunksjon > subjekt > (setningsadverb) > verb > resten av setningen