Modalverb på norsk

Lær om modalverb på norsk her!
GRAMMATIKK
www.Modalverb.Bnorsk.no

Modalverb

Vi har fem vanlige modalverb på norsk:

 • kan

 • vil

 • skal

 • bør

Vi bruker modalverb sammen med andre verb. Verbet som kommer etter et modalverb skal være i infinitiv uten å.

Video om modalverb:

Oppgaver med modalverb:

A1:

 1. Oppgave: Modalverb: http://bit.ly/2njxFKi

 2. Video: Kan, vil, skal, må (modalverb): http://bit.ly/2mQGBqn

 3. Oppgave: Kan, vil, skal må: https://bit.ly/3bVw5EQ

A2:

 1. Håndbok i grammatikk, oppgave 10A: http://bit.ly/2TcY5Za

 2. Praktisk norsk 2 (gammel versjon): http://bit.ly/2mOjX1S

 3. Jobbnorsk: Oppgaver med modalverb:

  • Oppgave 1: Skriv setningene en gang til og bruk modale verb.

  • Oppgave 2: Skriv setningene en gang til og bruk modale verb.

  • Oppgave 3: Sett verbet inn i teksten i riktig form.

B1:

 1. Håndbok i grammatikk, oppgave 10B: http://bit.ly/2lfZIcX

 2. Håndbok i grammatikk, oppgave 10C: http://bit.ly/2lKkDFw

Modalverb sammenlignet med andre verb:

I setninger med modalverb skal hovedverbet være i infinitiv uten å:

Setningene nedenfor likner på setninger med modalverb. Men fordi setningene ikke inneholder modalverb, så skal hovedverbet være i infinitiv med å:

Viktg norsk grammatikk: