Spørsmål på norsk

www.Spm.Bnorsk.no

De to vanligste måtene å lage spørsmål på er å starte setningen med spørreord eller verb.

1. Spørsmål med spørreord først

Vi setter spørreord på plass nummer 1 og verb på plass nummer 2:

Hva heter du?

Hvor gammel er du?

Når kom du til Norge?

Husk spørsmålstegn (?) til slutt i setningen!

2. Spørsmål med verb først (ja/nei-spørsmål)

Hvis det ikke er noe spørreord i setningen, setter vi verb først i spørsmålet. Da blir det et ja/nei-spørsmål; det vil si et spørsmål som vi kan svare "ja" eller "nei" på:

SPØRSMÅL: SVAR:

Liker du pizza? Ja.

Er du norsk? Nei.

Snakker du engelsk? Ja.

Kan du komme til meg på lørdag? Ja.

Husk spørsmålstegn (?) til slutt i setningen!

Ok, så vi har sett på de to vanligste måtene å lage spørsmål på, nemlig å sette spørreord eller verb først i setningen. Men vi har også noen flere måter å lage spørsmål på: Vi kan lage spørsmål ved å ta en fortellende helsetning og så sette inn noen bestemte ord/uttrykk, samt et spørsmålstegn, for å vise at det er et spørsmål.

(Disse måtene å lage spørsmål på er mer uformelle, og bør derfor helst ikke brukes hvis du skriver en veldig formell tekst.) 

3) Fortellende helsetning + "vel" + "?"

Ta en fortellende helsetning og sett inn "vel" og "?" for å gjøre setningen om til et spørsmål:

Du kommer vel på besøk snart?

Husk spørsmålstegn (?) til slutt i setningen!

4) Fortellende helsetning + komma + "ikke sant?"

Ta en fortellende helsetning og sett inn ", ikke sant?" for å gjøre setningen om til et spørsmål:

Du kommer på besøk snart, ikke sant?

Husk spørsmålstegn (?) til slutt i setningen!

5) Fortellende helsetning + komma + "verb + subjekt + ikke?"

Ta en fortellende helsetning og sett inn komma og deretter "verb + subjekt + ikke?".


Setninger med er/har:

Du er norsk, er du ikke?

Du har barn, har du ikke?


Setninger med modalverb:

Du kan snakke norsk, kan du ikke?

Han bør ta med seg paraply, bør han ikke?


Setninger med andre verb:

Du kommer på besøk snart, gjør du ikke?

Dere liker pizza, gjør dere ikke?


Husk spørsmålstegn (?) til slutt i setningen!

Video om å lage spørsmål på norsk:

Se også: