Tidsuttrykk på norsk

Her kan du lære om disse tidsuttrykkene på norsk:

 • "for... siden" --> Jeg kom til Norge for et år siden.

 • "i"--> Jeg har vært i Norge i ett år.

 • "om" --> Jeg skal ta norskprøven om ett år.

Eksempel 1: "for... siden" - vi bruker "for... siden" når vi snakker om noe som skjedde i fortiden:

 • A: Når kom du til Norge?

 • B: Jeg kom til Norge for to år siden.

Eksempel 2: "om" - vi bruker "om" når vi snakker om noe vi skal gjøre i fremtiden:

 • A: Når skal du til tannlegen?

 • B: Jeg skal til tannlegen om to uker.

Eksempel 3: "i" - vi bruker "i" når vi snakker om en periode i fortiden:

 • A: Hvor lenge har du vært i Norge?

 • B: Jeg har vært i Norge i to år.

Eksempel 4: "i" - vi bruker "i" når vi snakker om en periode i fremtiden:

Pavel bor i Polen, men nå er han i Oslo på ferie. Erik spør hvor lenge han skal være i Oslo.

 • Erik: Hvor lenge skal du være i Oslo?

 • Pavel: Jeg skal være i Oslo i to uker.

Husk:

Flere eksempler:

Fortid --> Bruk "for... siden"

Eksempler:

 • A: Når kom du til Norge?

 • B: Jeg kom til Norge for to år siden.

....

 • A: Når begynte du på norskkurs?

 • B: Jeg begynte på norskkurs for tre måneder siden.

....

 • A: Når flyttet du til Oslo?

 • B: Jeg flyttet til Oslo for to uker siden.

Framtid --> Bruk "om"

Eksempler:

 • A: Når skal du ta norskprøve?

 • B: Jeg skal ta norskprøve om seks måneder.

....

 • A: Når går bussen?

 • B: Bussen går om ti minutter.

....

 • A: Når skal du reise til Italia?

 • B: Jeg skal reise til Italia om tre uker.

Periode / hvor lenge? --> Bruk "i"

Eksempler:

 • A: Hvor lenge har du vært i Norge?

 • B: Jeg har vært i Norge i to år.

....

 • A: Hvor lenge har du gått på norskkurs?

 • B: Jeg har gått på norskkurs i seks måneder.

....

 • A: Hvor lenge har du bodd i Oslo?

 • B: Jeg har bodd i Oslo i to uker.

....

 • A: Hvor lenge skal du være på ferie i Spania?

 • Jeg skal være på ferie i Spania i tre uker.

....

 • A: Hvor lenge skal vi være på skolen i dag?

 • B: Vi skal være på skolen i fire timer i dag.

Oppgave:

Video: Tidsuttrykk:

Flere oppgaver med tidsuttrykk:

 1. Gjør denne oppgaven: Tidsuttrykk: https://bit.ly/3zpmXkI

 2. Gjør denne oppgaven i "Min vei": 4 preposisjoner i tidsuttrykk: https://bit.ly/2Z4Nrvu

 3. Gjør denne oppgaven i "På vei": 11.7: Tidsuttrykk: https://bit.ly/3nKaGp4