Her kan du øve på å lese norsk:


Andre relevante lenker:

  • Pickatale - app der barn kan lese barnebøker (betaling)

  • Gratis undervisningsopplegg: Pandoras eske: "Dette er et interaktivt «no-prep» opplegg som kan brukes med elevene. Dette er et opplegg der elevene får jobbe med både lesing av enkle tekster og leseforståelsesspørsmål knyttet til teksten de har lest."

Lesetekster fra Bnorsk.no:

Lesing på morsmål:

Her finner du lesetekster på forskjellige morsmål: