Norsknivåer

Ferdighetsnivåer i norsk

Ferdighetsnivåer i norsk

I Norge benyttes det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Dette rammeverket deler norskferdighetene inn i de følgende seks nivåene, der A1 er det laveste nivået og C2 er det høyeste nivået:

  • A1 - Gjennombrudd - dette er det laveste nivået

  • A2 - Underveis - dette er det nest laveste nivået

  • B1 - Terskel - dette er det tredje laveste nivået

  • B2 - Oversikt - dette er det tredje høyeste nivået

  • C1 - Effektiv språkbruk - dette er det nest høyeste nivået

  • C2 - Full mestring - dette er det høyeste nivået

Les mer om disse nivåene i denne korte oversikten fra Kompetanse Norge, i dette heftet fra Kompetanse Norge og i dette heftet fra UDIR.

Velg ferdighetsnivå her:

Hvilket nivå trenger du?

Hvis du skal bo i Norge i flere år, er det selvsagt viktig å lære norsk så godt som mulig. Her er en liste med eksempler på hvilket norsknivå du vil trenge for å søke om oppholdtillatelse/statsborgerskap, for å komme inn på visse typer skoler/studier, og for å få visse typer jobber (vær oppmerksom på at disse kravene kan endres i fremtiden):

A1:

A2:

B1:

B2:

Nedenfor ser du en mer detaljert oversikt over de forskjellige nivåene

(Kilde: UDIR).

Velg ferdighetsnivå her: