Norsknivåer

Ferdighetsnivåer i norsk

Ferdighetsnivåer i norsk

I Norge benyttes det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Dette rammeverket deler norskferdighetene inn i de følgende seks nivåene, der A1 er det laveste nivået og C2 er det høyeste nivået:

Les mer om disse nivåene i denne oversikten fra HK-dir, i dette heftet fra Kompetanse Norge, i dette heftet fra UDIR og i denne oversikten fra Folkeuniversitetet.

Velg ferdighetsnivå her:

Hvilket nivå trenger du?

Hvis du skal bo i Norge i flere år, er det selvsagt viktig å lære norsk så godt som mulig. 

Her er en liste med eksempler på hvilket norsknivå du kan trenge i forskjellig situasjoner - men denne listen ble laget for noen år siden, og kravene kan være annerledes i dag.

A1:

A2: 

B1:

B2:


Obs! Kravene til norsknivå endres ofte, og vi holder ikke denne oversikten oppdatert - så kravene kan være annerledes enn det som står ovenfor! Du bør derfor sjekke kravene som gjelder i dag et annet sted.

Nedenfor ser du en mer detaljert oversikt over de forskjellige nivåene

(Kilde: UDIR).

Velg ferdighetsnivå her: