Militært vokabular på norsk

🪖www.Mil.Bnorsk.no 🪖

Her kan du lære militære ord og uttrykk på norsk 🪖

Til lærere som skal bruke denne siden i undervisningen:

HVORFOR HAR VI LAGET EN SIDE MED MILITÆRT VOKABULAR?

VURDER OM DENNE SIDEN PASSER FOR DINE ELEVER/STUDENTER ELLER IKKE:

en tanks

et jagerfly

en militær lastebil

et militært helikopter

et militært overvåkningsfly

et militært transportfly

en drone

et krigsskip

et hangarskip

Et amerikansk hangarskip besøker Norge.

et militært kjøretøy

2. Soldat med uniform og militært utstyr

en soldat

Soldaten har på seg
en militæruniform. Soldaten har en hjelm på hodet. Soldaten holder et gevær.

militærstøvler

en militær ryggsekk

3. Våpen og ammunisjon

et gevær

en pistol

en kanon (på et krisskip)

en håndgranat

ammunisjon

Kuler

Det som kommer ut av en pistol eller et gevær når noen skyter kalles kuler.

Eksempler:

kulehull
(et kulehull)

4. Flere ord og uttrykk

5. Det norske forsvaret

Det norske militæret heter "Forsvaret". 


Det norske forsvaret har disse forsvarsgrenene:


(Les mer på snl.no.)

NATO:

Norge er med i en militær allianse som heter NATO. Over tretti land er med i NATO. Både USA, Canada, mange Europeiske land og Tyrkia er med i NATO. Landene i NATO forsvarer hverandre.

(Les mer her: https://www.nato.int/nato-welcome/index_no.html )

logoen til forsvarsalliansen NATO

I Forsvaret har de blant annet disse militære gradene:

Dette er forskjellige typer jobber som de som jobber i Forsvaret kan ha:

....

....

(Se mer her: https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/uniformer-grader-medaljer/grader )

6. Krig og fred

Det er fred i Norge nå.

I noen andre land er det krig.

Det var krig i Norge fra 1940-1945, men nå er det fred.

7. Krigstraumer


Se også: Helsenorge.no: "Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge"

8. De har flyktet til Norge

De har flyktet fra krigen i hjemlandet sitt.

Nå bor de i Norge.

De har det bra nå.

Oppgaver:

ANNONSE:
ANNONSE:

Skader:

Lær om skader og sykdommer på norsk: www.Syk.Bnorsk.no 

Test deg selv: Kan du disse ordene?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

Han har på seg en
___________________.
Han har en ___________________ på hodet.
Han holder et ___________________.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 


Det som kommer ut av en pistol eller et gevær når noen skyter kalles ______________________.

Eksempler:

19.

28.

📷 Fotografier på denne siden:

De fleste fotografiene på denne siden er hentet fra www.Unsplash.com og www.Pixabay.com