Skriveoppgave:

Max drar på norskkurs

www.Max.Bnorsk.no

Skriveoppgave / muntlig oppgave

Dette er Max. 

Se på bildene nedenfor. Hva gjør Max om morgenen og formiddagen? 

07:00

07:05

07:10

07:20

07:25

07:30

07:45

07:50

08:20

08:30

09:00

09:45