Tekstbinding

Slik skriver du en sammenhengende tekst på norsk!

www.Tekstbinding.Bnorsk.no 

Når vi skal skrive en tekst, er det viktig å skape sammenheng mellom setningene i teksten. Vi bruker tekstbinding for å skape slik sammenheng.

Eksempel på tekst med og uten tekstbinding

Skriveoppgave: "Fortell om hva du gjør på fritida. Skriv 5-8 setninger."

Nedenfor ser du to forskjellige eksempler på hvordan vi kan  besvare denne oppgaven. Eksempel A er en tekst uten tekstbinding. Eksempel B er en bedre og mer sammenhengende tekst fordi det er en tekst med tekstbinding.

EKSEMPEL A:
Tekst uten tekstbinding

Jeg lager mat.
Jeg vasker huset.
Jeg rydder.
Jeg spiller fotball.
Jeg passer barna mine.
Jeg ser på tv.
Jeg slapper av.
Jeg går på tur.
Jeg treffer venner.
Jeg lærer norsk.

Dette er ikke en sammenhengende tekst. Dette er greit hvis du er på nivå A1, men hvis du skal skrive norsk på nivå A2 eller høyere, må du skrive en mer sammenhengende tekst. 

EKSEMPEL B:
Tekst med teksbinding.

På fritiden gjør jeg mange forskjellige ting. Jeg vasker huset, rydder og lager mat. Jeg passer barna mine hver dag. Om kveldene ser jeg på tv og slapper av. Og på onsdag kveld spiller jeg fotball. Jeg lærer litt norsk hver dag. I helgene går jeg på tur med barna mine og treffer venner. Jeg liker å være aktiv på fritiden.

Ordene som er uthevet i teksten ovenfor binder sammen og skaper sammenheng mellom setningene i teksten.

Hvordan kan vi lage en sammenhengende tekst?

Det er mange forskjellige måter å skape sammenheng mellom forskjellige setninger på. Her er noen eksempler på hvordan vi kan skape slik tekstbinding på norsk:

a) Bruk uttrykk som forteller om rekkefølgen: først, så, etterpå, deretter, til slutt... 


b) Bruk personlig pronomen for å referere tilbake til en person/ting du har fortalt om tidligere. 


c) Bruk bestemt form av et substantiv for å vise at du skriver om noe som du har nevnt tidligere.


d) Bruk konjunksjoner: og, men, så, eller, for. 


e) Bruk tidsuttrykk/tidspunkter/tidsadverb for å vise hvordan de forskjellige setningene relaterer til hverandre i tid. 


f) Introduser et nytt tema, og oppsummer/konkluder når du er ferdig med å skrive om dette temaet. 


g) Bruk ord som viser sammenheng: fordi, ettersom, siden...


h) Bruk ord som viser motsetninger: selv om, imidlertid, til tross for at, på den ene siden / på den andre siden...


i) Bruk ord som viser betingelser: dersom, hvis...


j) Bruk ord som viser formål/hensikt eller konsekvens/resultat: for at, så, slik at, sånn at…


k) Bruk ord som viser sammenligning: som, slik som...