Gå eller dra?

Lær om forskjellen mellom "å gå" og "å dra" på norsk!

www.Dra.Bnorsk.no

Å gå og å dra - hva er forskjellen?

Å gå på beina → bruk "å gå"

Vi bruker å gå når vi snakker om å gå på beina.

(ENGELSK: To walk)

Han går over gata.

De går.

De går en tur i skogen.

Å gå på ski/skøyter → bruk "å gå"

Vi bruker å gå når vi snakker om å gå på ski eller skøyter.

(ENGELSK: To go skiing, to go ice skating.)

De går på ski.

Han går på skøyter.

Å gå på skole/kurs → bruk "å gå"

Vi bruker å gå når vi snakker om å gå på skole eller kurs.

(ENGELSK: To attend school / a course.)

Hun går på norskkurs.

Barna går på skole.

Å bevege seg med et transportmiddel → bruk "å dra"

Vi bruker å dra når vi snakker om å bevege oss med et transportmiddel.

(ENGELSK: To go.)

Hun drar på jobb.
Hun kjører bil.

Han drar på jobb.
Han sykler.

Han drar til skolen.
Han reiser med t-bane.

Jeg drar til Spania neste uke.
Jeg skal reise med fly.

Å forlate → bruk "å dra"

Vi bruker å dra når vi snakker om å forlate et sted.

(ENGELSK: To leave.)

Han drar.

A: Hvor er Hanna?
B: Hun er ikke her, hun dro herfra klokka 14:00.

Å dra i noe → bruk "å dra"

Vi bruker å dra når vi snakker om å dra i noe.

(ENGELSK: To pull.)

De drar i et tau.

Han drar en kjelke.

Han drar en ATV gjennom snøen.

Oppgave:

ANNONSE:

NO: Ta det populære nettkurset i norsk "Mysteriet om Nils" på nivå A1-A2 eller nivå B1-B2!

EN: Take the popular online Norwegian Course "The Mystery of Nils" (level A1-A2 or level B1-B2)!