Ligge, legge, sitte eller sette?

www.liggelegge.bnorsk.no

Ligge eller legge?
Sitte eller sette?

Ligge eller legge?

Det er kveld.
Hun legger seg.
(dynamisk)

Hun ligger i senga.
(statisk)

Han legger boka på bordet.
(dynamisk)

Boka ligger på bordet.
(statisk)

å legge - legger - la - har lagt

å ligge - ligger - lå - har ligget

Sitte eller sette?

Han setter seg på stolen.
(dynamisk)

Hun sitter på stolen.
(statisk)

Han setter flaska på bordet.
(dynamisk)

Flaska står på bordet.
(statisk)

å sette - setter - satt - har satt

å sitte - sitter - satt - har sittet

å stå - står - sto - har stått

Oppgave: