Her kan du lære om våren i Norge!

Dette er vårmånedene i Norge:

2. Hva skjer i naturen om våren?

Snøen smelter ute.

Det blir grønnere ute i naturen. Trærne får grønne blader. Det spirer, gror og blomstrer ute i naturen.

Det blir lysere ute. Dagene blir lengre.

Trekkfuglene som har vært i andre land om vinteren kommer tilbake til Norge.

Vårblomstene blomstrer om våren. Denne blomsten heter hestehov. 

Denne vårblomsten heter snøklokke.

Noen trær blomstrer om våren.

Trærne får grønne blader om våren.

3. Hva kan vi gjøre om våren?

Vi kan plukke blomster.

Det blir varmere ute. Vi kan sitte ute på kafé.

Vi kan ha på mindre klær ute enn om vinteren.

Snøen har smeltet. Vi kan sykle ute.

Vi kan trene ute.

I mai feirer vi 17. mai, Norges nasjonaldag.

Du kan lære mer om 17. mai på www.17.mai.Bnorsk.no.

Mange nordmenn feirer påske om våren - du kan lære mer om påske på www.Påske.Bnorsk.no

4. Hva ser du på disse bildene?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Oppgaver:

Videoer:

Vår

Se også: