Å velge yrke og utdanning

Her kan du lære om å velge yrke og utdanning i Norge!

Åtte tips når du skal velge yrke og utdanning

Er du voksen innvandrer som skal velge yrke og utdanning i Norge? Her er noen ting du bør tenke på:

 1. Hva liker du å jobbe med? Det er bra å jobbe med noe som du liker å jobbe med.

 1. Hva jobbet du med i hjemlandet ditt? Kan du gjøre noe liknende i Norge, kanskje på et lavere/høyere nivå?

 1. Hvilken utdanning har du fra hjemlandet ditt? Kan du bruke utdanningen din i Norge? Er utdanningen din godkjent i Norge?

 1. Hvor gammel er du? Eksempel: Hvis du er 45 år så bør du kanskje ikke velge en veldig lang utdanning – men hvis du er 20 år, kan du velge en lengre utdanning.

 1. Har du barn? Har du tid og råd til å ta en lang utdanning mens du oppdrar barna dine? Eller bør du velge et yrke der du ikke trenger så mye utdanning, slik at du fortere får deg en jobb og tjene penger?

 1. Hvor vanskelig er det å få en jobb? Eksempel: Det er vanskelig å få jobb som statsminister eller profesjonell fotballspiller. Det er mye lettere å få jobb som barnehagelærer, renholder eller sykepleier.

 1. Hvor flink er du i norsk? Du trenger vanligvis nivå B2 for å begynne å studere på universitet/høgskole. Du trenger vanligvis nivå B1 for å begynne på videregående skole. Du trenger vanligvis nivå B1 for å få fast jobb som barnehageassistent.

 1. Hvor mye penger ønsker du å tjene? I noen jobber tjener du mer enn i andre jobber. Husk: Hvis du tar en jobb med lang utdanning, vil du vanligvis tjene mer penger. Men hvis du tar en jobb med kort utdanning, kan du begynne å tjene penger fortere, fordi du blir ferdig med utdanningen fortere.

....

Synes du dette er gode tips? Har du noen flere gode tips for folk som skal velge yrke og utdanning?

Muntlig oppgave: Hva bør de gjøre?

Les oppgavene nedenfor. Snakk sammen om hva du synes disse personene bør gjøre.

Tips: På www.Utdanning.Bnorsk.no finner du informasjon om forskjellige typer utdanning. Ta en kikk på den siden når du gjør de muntlige oppgavene nedenfor.

A) Hassan (23 år)

Hassan er 23 år gammel. Han går på norskkurs, på nivå A2. Han har jobbet som butikkmedarbeider i hjemlandet sitt. Han har fullført grunnskole i hjemlandet sitt, men ikke videregående skole. Når han er ferdig med å lære norsk, ønsker han å begynne å jobbe som butikkmedarbeider i Norge. Han har allerede hatt praksis på en Kiwi-butikk i to måneder, og han likte å jobbe på Kiwi.

DISKUSJONSOPPGAVER:

 1. Synes du Hassan bør bli butikkmedarbeider? Hvorfor / hvorfor ikke?

 2. Synes du Hassan bør ta mer utdanning? Hvorfor / hvorfor ikke?

 3. Hvor lenge synes du Hassan bør gå på norskkurs? Hvilket nivå synes du han bør oppnå (A2, B1 eller B2)?

B) Janet (29 år)

Janet er 29 år gammel og har tre barn. Hun har bestått norskprøve B1 muntlig og skriftlig. Hun har sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt, men sykepleierutdanningen hennes er ikke godkjent i Norge. Hun ønsker å ta noen kurs slik at hun kan bli godkjent sykepleier i Norge. Hvis det blir for vanskelig, vil hun heller prøve å bli godkjent som helsefagarbeider i Norge.

DISKUSJONSOPPGAVER:

 1. Synes du Janet bør bli sykepleier? Hvorfor / hvorfor ikke?

 2. Synes du Janet bør prøve å bli helsefagarbeider hvis hun ikke greier å få godkjenning som sykpleier i Norge?

 3. Har du noen andre forslag til yrker som kan passe for Janet?

C) Aisha (24 år)

Aisha har en bachelor-grad i IT fra et universitet i hjemlandet sitt. Hun er 24 år og har ingen barn. Hun nærmer seg nivå B2 i norsk. Utdanningen fra hjemlandet hennes er ikke godkjent i Norge, men hun får lov til å begynne å studere på universitet i Norge når hun har bestått norskprøve B2 – hun trenger ikke å ta videregående skole i Norge, siden hun har studert flere år på universitet i hjemlandet. Fatima ønsker å ta en bachelor-grad i IT ved en norsk høgskole når hun har bestått norskprøve B2.

DISKUSJONSOPPGAVE:

 1. Synes du at Aisha bør ta en bachelor-grad i IT når hun har bestått norsknivå B2? Hvorfor / hvorfor ikke?

D) Li (34 år)

Li har fullført videregående skole i hjemlandet sitt. Hun har gått på norskkurs i fire år, men har enda ikke bestått norskprøve A2. Li ønsker å ta journalistutdanning ved en høgskole, og å jobbe som journalist for en norsk avis. Hun vil jobbe med å skrive artikler for en stor norsk avis, som for eksempel Aftenposten.

DISKUSJONSOPPGAVER:

 1. Synes du at Li bør bli journalist i en stor norsk avis? Hvorfor / hvorfor ikke?

 2. Hvilket norsknivå tror du at Li trenger hvis hun skal jobbe som journalist i en norsk avis? Nivå A1, A2, B1, B2, C1 eller C2?

 3. Hvis Li ikke skal bli journalist - har du noe annet forslag til hva hun kan bli?

E) Pablo (21 år)

Pablo har bare gått seks måneder på norskkurs. Han kan snakke norsk på nivå A1, men kan skrive veldig lite norsk. Han har fått tilbud om å jobbe som renholder 4 timer hver dag, men da må han slutte på norskkurset. Han er lei av å gå på norskkurs, så han vil slutte på norskkurset og begynne å jobbe som renholder.

DISKUSJONSOPPGAVER:

 1. Synes du at Pablo bør slutte på norskkurset for å begynne å jobbe som renholder? Hvorfor / hvorfor ikke?

 2. Hvor lenge synes du at Pablo bør gå på norskkurs? Hvilket norsknivå synes du at han bør prøve å oppnå - nivå A1, A2, B1, B2, C1 eller C2?

F) Mona (31 år)

Mona er 31 år. Hun har fullført grunnskole og videregående skole i hjemlandet sitt. Hun har to barn, og hun liker å jobbe med barn. Hun er på nivå A2 i skriftlig norsk og B1 i muntlig norsk. Når hun blir ferdig på norskkurs, ønsker hun å begynne å jobbe som barnehageassistent.

DISKUSJONSOPPGAVE:

 1. Synes du at Mona bør begynne å jobbe som barnehageassistent når hun er ferdig med å gå på norskkurs? Eller synes du at hun bør ta mer utdanning?

G) Abdi (47 ÅR)

Abdi er 47 år gammel. Han har bare gått 4 år på skole i hjemlandet sitt. Han snakker og skriver norsk på nivå A1. Han vil bli professor. Da må han først gå 2-3 år til på norskopplæring. Deretter må han ta grunnskole for voksne (ca. 4 år), så videregående for voksen (ca. 3 år), så bachelorgrad (3 år), så mastergrad (2 år) og så doktorgrad (3-4 år).

DISKUSJONSOPPGAVER:

 1. Synes du Abdi bør bli professor? Hvorfor / hvorfor ikke? (Se hvor lang utdanning han må ha for å bli professor på www.Utdanning.Bnorsk.no.)

 2. Hvis Abdi ikke skal bli professor, hva synes du da at han bør bli?