Å velge yrke og utdanning

www.Yrkesvalg.Bnorsk.no

Her kan du lære om å velge yrke og utdanning i Norge!

Åtte tips når du skal velge yrke og utdanning

Er du voksen innvandrer som skal velge yrke og utdanning i Norge? Her er noen ting du bør tenke på: 

....

Synes du dette er gode tips? Har du noen flere gode tips for folk som skal velge yrke og utdanning?

Muntlig oppgave: Hva bør de gjøre?

Les oppgavene nedenfor. Snakk sammen om hva du synes disse personene bør gjøre.

Tips: På www.Utdanning.Bnorsk.no finner du informasjon om forskjellige typer utdanning.  Ta en kikk på den siden når du gjør de muntlige oppgavene nedenfor.

A) Hassan (23 år) 

Hassan er 23 år gammel. Han går på norskkurs, på nivå A2. Han har jobbet som butikkmedarbeider i hjemlandet sitt. Han har fullført grunnskole i hjemlandet sitt, men ikke videregående skole. Når han er ferdig med å lære norsk, ønsker han å begynne å jobbe som butikkmedarbeider i Norge. Han har allerede hatt praksis på en Kiwi-butikk i to måneder, og han likte å jobbe på Kiwi. 

DISKUSJONSOPPGAVER:

B) Janet (29 år) 

Janet er 29 år gammel og har tre barn. Hun har bestått norskprøve B1 muntlig og skriftlig. Hun har sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt, men sykepleierutdanningen hennes er ikke godkjent i Norge. Hun ønsker å ta noen kurs slik at hun kan bli godkjent sykepleier i Norge. Hvis det blir for vanskelig, vil hun heller prøve å bli godkjent som helsefagarbeider i Norge. 

DISKUSJONSOPPGAVER:

C) Aisha (24 år) 

Aisha har en bachelor-grad i IT fra et universitet i hjemlandet sitt. Hun er 24 år og har ingen barn. Hun nærmer seg nivå B2 i norsk. Utdanningen fra hjemlandet hennes er ikke godkjent i Norge, men hun får lov til å begynne å studere på universitet i Norge når hun har bestått norskprøve B2 – hun trenger ikke å ta videregående skole i Norge, siden hun har studert flere år på universitet i hjemlandet. Fatima ønsker å ta en bachelor-grad i IT ved en norsk høgskole når hun har bestått norskprøve B2. 

DISKUSJONSOPPGAVE: 

D) Li (34 år) 

Li har fullført videregående skole i hjemlandet sitt. Hun har gått på norskkurs i fire år, men har enda ikke bestått norskprøve A2. Li ønsker å ta journalistutdanning ved en høgskole, og å jobbe som journalist for en norsk avis. Hun vil jobbe med å skrive artikler for en stor norsk avis, som for eksempel Aftenposten.  

DISKUSJONSOPPGAVER:

E) Pablo (21 år) 

Pablo har bare gått seks måneder på norskkurs. Han kan snakke norsk på nivå A1, men kan skrive veldig lite norsk. Han har fått tilbud om å jobbe som renholder 4 timer hver dag, men da må han slutte på norskkurset. Han er lei av å gå på norskkurs, så han vil slutte på norskkurset og begynne å jobbe som renholder. 

DISKUSJONSOPPGAVER:

F) Mona (31 år) 

Mona er 31 år. Hun har fullført grunnskole og videregående skole i hjemlandet sitt. Hun har to barn, og hun liker å jobbe med barn. Hun er på nivå A2 i skriftlig norsk og B1 i muntlig norsk. Når hun blir ferdig på norskkurs, ønsker hun å begynne å jobbe som barnehageassistent.  

DISKUSJONSOPPGAVE:

G) Abdi (47 ÅR) 

Abdi er 47 år gammel. Han har bare gått 4 år på skole i hjemlandet sitt. Han snakker og skriver norsk på nivå A1. Han vil bli professor. Da må han først gå 2-3 år til på norskopplæring. Deretter må han ta grunnskole for voksne (ca. 4 år), så videregående for voksen (ca. 3 år), så bachelorgrad (3 år), så mastergrad (2 år) og så doktorgrad (3-4 år).  

DISKUSJONSOPPGAVER: