Fritidsaktiviteter på norsk

www.Fritidsaktiviteter.Bnorsk.no 

Fritidsaktiviteter

Hva gjør de?

Hun drikker kaffe.

Hun vasker huset.

Han maler et bilde.

Hun bruker datamaskin.

Hun spiller piano.

Hun strikker.

De lager mat.

Hun leser.

De ser på tv.

De danser.

De går på ski.

De spiller dataspill.

Hun svømmer.

Han jogger.

Hun trener.

De sykler.

Han spiller sjakk.

De spiller fotball.

De snakker sammen.

Hun spiller kort.

Test deg selv:

Hva gjør de?

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Oppgaver: