En julesang: "Himmel på jord"

www.HPJ.Bnorsk.no

Lær julesangen "Himmel på jord" her!

1. Diskusjonsoppgave:

I sangen "Himmel på jord" hører vi om en person som er trist.
--> Diskusjonsspørsmål: Hva kan vi gjøre for å få det bedre når vi er triste?

2. Se videoen: "Himmel på jord" (med tekst på bokmål):

4. Lær nye ord fra julesangen "Himmel på jord" her:

I denne julesangen hører vi to forskjellige fortellinger:

 • Fortelling 1: Vi hører en fortelling om en person som er ensom og trist - han har problemer og har det vanskelig.

 • Fortelling 2: Vi hører fortellingen om da Jesus ble født for cirka 2000 år siden.

Personen som er ensom og trist får det mye bedre når han tenker på fortellingen om da Jesus ble født.

Vokabular - ord og uttrykk fra julesangen "Himmel på jord":

VOKABULAR 1:

Ord og uttrykk om personen som har det vanskelig:

 • å snuble, snubler, snublet = å falle

 • å snuble omkring = du går, men faller ofte

 • ensom = du har ingen venner, du føler deg ensom

 • tom = ikke full

 • å føle seg tom = å være trist

 • å hutre, hutrer, hutret = du skjelver fordi du er veldig kald

 • å sloss = å krangle, å kjempe

 • å lide, lider, led = å slite, å ha det vanskelig, å kjenne smerte

 • et våpen = en pistol, et gevær, et sverd

 • legg våpnene ned = slutt å kjempe, slutt å krangle, slutt å streve

 • slipper = trenger ikke

 • å leite = å lete, å prøve å finne noe

 • trygg = du har det bra, du trenger ikke å være redd

 • aleine = alene

 • e'kje (dialekt) = er ikke

 • eg (dialekt/nynorsk) = jeg

VOKABULAR 2:

Ord og uttrykk om da Jesus ble født:

 • å tenne, tenner, tente = å få noe til å lyse eller brenne

 • ei stjerne = noe som lyser på himmelen om natta (ikke månen) --> i følge Bibelen var det en stjerne som viste veien til der Jesus ble født

 • "jorda var naken og kald" --> det var mange problemer på jorda, det var ikke nok kjærlighet og varme på jorda

 • å lengte, lengter, lengtet = å savne noe/noen

 • "du sendte meg barnet" --> "barnet" er Jesus-barnet som ble født for ca. 2000 år siden (ifølge Bibelen var det Gud som sendte Jesus til jorda for å vise at han elsker menneskene - derfor er fortellingen om da Jesus ble født viktig for de kristne)

 • en stall = et hus der hester og andre dyr bor --> i følge Bibelen ble Jesus født i en stall

 • himmel --> himmel kan bety den himmelen vi ser over oss, men "himmel" kan også bety "der Gud bor" ("himmel" kan bety både "heaven" og "sky" på engelsk)

 • en engel = et overnaturlig vesen, en utsending fra Gud

 • nåde --> et religiøst uttrykk som betyr at du får noe du ikke fortjener, at du får noe gratis, at du får noe fordi Gud vil gi deg det

 • et under = noe fantastisk som skjer, noe overnaturlig som skjer

5. Flere diskusjonsoppgaver om sangen "Himmel på jord":

(A) Velg 1-3 adjektiv nedenfor som du synes passer bra til denne sangen:
morsom, interessant, kjedelig,
spennende, fin, vakker,
sentimental, positiv, romantisk,
trist, artig, oppløftende,
deprimerende, negativ,

(B) Liker du denne sangen? Hvorfor / hvorfor ikke?

(C) Hvorfor tror du denne sangen heter "himmel på jord"?

6. Lær mer om mannen som har skrevet denne sangen:

Hvem skrev denne sangen?

Teksten til denne julesangen er skrevet av Jan Vincents Johannessen. Han er lege og har jobbet som professor og sykehusdirektør. Han er også forfatter og har skrevet flere sanger, blant annet den offisielle sangen for vinter-OL på Lillehammer i 1994.

7. Se flere videoer med julesangen "Himmel på jord":

Maria Arredondo:
"Himmel på jord" (bokmål)

Kurt Nilsen:
"Himmel på jord" (nynorsk)