Kirke og kristen tro

www.Kirke.Bnorsk.no

Her kan du lære om kristendom og kirke på norsk

kristendom = kristen tro, den kristne religionen

De siste 1000 årene har kristendommen vært den viktigste religionen i Norge.

Kristendommen kom til Norge for cirka 1000 år siden

Kristendommen kom til Norge rundt år 1000, altså for cirka 1000 år siden. 

Før kristendommen kom til Norge, trodde folk i Norge på mange forskjellige guder. Noen av disse gudene het Odin, Tor, Balder, Frigg og Idunn.

I dag er nesten 70% av nordmenn medlem i en kirke. Men det er bare en liten del av nordmenn som ofte går i kirken. 

Kirkesamfunn i Norge i dag

I Norge er det i dag flere forskjellige kirkesamfunn. Et kirkesamfunn er en gruppe kirker som har mye til felles, og som samarbeider med hverandre.

Her er noen av de største kirkesamfunnene i Norge:

PROTESTANTISKE KIRKESAMFUNN:

KATOLSKE KIRKESAMFUNN:

Forskjellige retninger innen kristendommen

Det er tre hovedretninger i kristendommen:

Norge var romersk-katolsk fra ca. år 1000 e.Kr. til ca. 1536. I 1536-1537 hadde vi reformasjonen i Norge. Under reformasjonen ble kirkene i Norge løsrevet fra den romersk-katolske kirken, og siden 1537 har derfor protestantisk kristendom vært den vanligste religiøse retningen i Norge.

I dag har vi religionsfrihet i Norge, og det finnes mange forskjellige religioner her. I dag finnes det også romersk-katolske kirker flere steder i Norge. Mange innvandrere, og noen nordmenn, er med i den romersk-katolske kirke. Men fremdeles er det protestantisk kristendom som er den største religiøse retningen i Norge.

Snakk om disse bildene: Hva ser du på disse bildene?

en bibel

Hun leser i bibelen.

et kors

ei kirke

å be
Han ber.
Han snakker med Gud.

Spørsmål om tro og religion

Forskjellige kirkebygninger

1. En stavkirke

Dette er en stavkirke. Stavkirker er laget av tre. Stavkirkene ble bygd for over 800 år siden. Det er bare 28 stavkirker igjen i Norge i dag.

2. Tradisjonelle norske kirker

Her ser du to tradisjonelle norske kirker. Det er mange kirker som ligner på disse i Norge.

3. En katedral

En katedral er en stor kirkebygning i en stor by. Dette er katedralen Nidarosdomen i Trondheim.

4. Et bedehus

Dette er et bedehus. Et bedehus er et mindre hus der kristne møtes for å be, ha kristne møter og delta på forskjellige aktiviteter.

5. En moderne kirkebygning

Her ser du en moderne kirkebygning.

6.En bibelgruppe

En gruppe møtes for å lese bibelen og be sammen. De møtes i et hjem eller et annet sted.

Hva er kristen tro?

De som er kristne tror gjerne på dette:

Dette gjør de kristne:

Jesus sa at noe av det viktigste folk bør gjøre er å elske Gud og å elske andre mennesker. 

Nettgudstjenester fra noen norske kirker:

Her kan du se gudstjenester på internett fra noen norske kirker:

Videoer om den kristne troen

Her kan du se noen videoer der noen kristne forteller om det de tror på:

Se denne videoe på andre språk her:
https://three-two-one.org/ 

Påsketale av Thor Haavik på NRK, påsken 2022.