Kirke og kristen tro

www.Kirke.Bnorsk.no

Denne siden er under konstruksjon... her kommer det mer etterhvert :-)

Her kan du lære om kristendommen, den kristne troen!

kristendommen = kristen tro, den kristne religionen

De siste 1000 årene har kristendommen vært den viktigste religionen i Norge.

Kristendommen kom til Norge for cirka 1000 år siden

Kristendommen kom til Norge rundt år 1000, altså for cirka 1000 år siden.

Før kristendommen kom til Norge, trodde folk i Norge på mange forskjellige guder. Noen av disse gudene het Odin, Tor, Balder, Frigg og Idunn.

Kirkesamfunn i Norge i dag

I Norge er det i dag flere forskjellige kirkesamfunn. Et kirkesamfunn er en gruppe kirker som har mye til felles, og som samarbeider med hverandre.

Her er noen av de største kirkesamfunnene i Norge:

Snakk om disse bildene: Hva ser du på disse bildene?

en bibel

Hun leser i bibelen.

et kors

ei kirke

å be
Han ber.
Han snakker med Gud.

Hva er kristen tro?

Forskjellige kirkebygninger

1. En stavkirke

Dette er en stavkirke. Stavkirker er laget av tre. Stavkirkene ble bygd for over 800 år siden. Det er bare 28 stavkirker igjen i Norge i dag.

2. Tradisjonelle norske kirker

Her ser du to tradisjonelle norske kirker. Det er mange kirker som ligner på disse i Norge.

3. En katedral

En katedral er en stor kirkebygning i en stor by. Dette er katedralen Nidarosdomen i Trondheim.

4. Et bedehus

Dette er et bedehus. Et bedehus er et mindre hus der kristne møtes for å be, ha kristne møter og delta på forskjellige aktiviteter.

5. En moderne kirkebygning

Her ser du en moderne kirkebygning.

6.En bibelgruppe

En gruppe møtes for å lese bibelen og be sammen. De møtes i et hjem eller et annet sted.


Nettgudstjenester fra noen norske kirker:


Videoer om den kristne troen

Se denne videoe på andre språk her:
https://three-two-one.org/


Påsketale av Thor Haavik på NRK, påsken 2022.