Lær om seremoniene dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse her!

Noen seremonier som er vanlige i Norge

Barnedåp

Når et barn er 3-4 måneder gammelt, kan barnet bli døpt i en kirke.

 • Cirka 59% av alle barn i Norge blir døpt.

 • En prest døper barnet ved å helle litt vann over hodet på barnet.

Konfirmasjon

Når ungdommer er 14-15 år gamle, kan de bli konfirmert. De kan velge mellom konfirmasjon i en kirke eller borgerlig konfirmasjon.

Konfirmasjon i en kirke:

 • Ungdommene lærer om Gud og kristendom

 • Ungdommene må delta på Gudstjenester i kirken

 • Konfirmasjonen skjer i en kirke

 • 62% av ungdommene konfirmerer seg i kirken

Borgerlig konfirmasjon:

 • Ungdommene lærer om etikk, livssyn, toleranse og andre temaer

 • Konfirmasjonen skjer ikke i en kirke, men i et kulturhus, rådhus eller samfunnshus

 • 18,6% av ungdommene konfirmerer seg borgerlig

Bryllup

Mange gifter seg i en kirke. Noen gifter seg på et offentlig kontor.

Bryllup i en kirke:

 • Folk kan gifte seg i en kirke.

 • En prest leder seremonien.

Bryllup på et offentlig kontor:

 • Folk kan gifte seg på et offentlig kontor, for eksempel på et rådhus.

 • En person som jobber på det offentlig kontoret leder seremonien.

Begravelse

 • De fleste døde blir begravet på en gravlund eller en kirkegård.

 • Folk har ofte en begravelsesseremoni i en kirke før den døde blir begravet.

Oppgaver: