Lær nye ord om folk/personer

www.Folk.Bnorsk.no

Lær om mennesker/folk/personer på norsk!

Video: Lær om mennesker, folk og personer på norsk!

Kan du disse ordene?

ei dame

(hun)

en mann

(han)

en gutt

(han)

ei jente

(hun)

mennesker / folk / personer

(de)

en familie

----

I denne familien er det fire personer: Mamma, pappa og to sønner.

----

I denne familien er det fire personer: Mamma, pappa og to gutter.

en familie

----

I denne familien er det fire personer: Mamma, pappa, ei datter og en sønn.

----

I denne familien er det fire personer: Mor, far, ei jente og en gutt.

en baby

ei gammel dame

ei ung dame

en gammel mann

en ung mann

De er ute.

De er inne.

Hun er glad.

Hun er trist.

Oppgave:

Muntlig oppgave:

Har du lært ordene på denne siden? --> Da kan du du gjøre denne muntlige oppgaven: