Ng-lyden
på norsk


Lær å uttale ng-lyden på norsk her!

NG-LYDEN:

Her kan du lære om ng-lyden i det norske språket.

Ng-lyden

Vi har ng-lyd i mange norske ord der konsonanten n står sammen med konsonantene g eller k.


Ng-lyden skrives på tre forskjellige måter i norske ord:

Eksempler på ord der ng-lyden skrives -ng:

  • ingen, lang, ting, sang (Obs! I disse ordene skal -g på slutten av ordet ikke uttales som en egen lyd!)

Eksempler på ng-lyden i ord med bokstavkombinasjonen -nk:

  • tank, bank, slank, benk (Obs! I disse ordene skal -k på slutten uttales som en egen lyd, etter ng-lyden!)

Eksempler på ng-lyden i ord med bokstavkombinasjonen -gn:

  • vogn, rogn, agn (Obs! I disse ordene skal -n på slutten uttales som en egen lyd, etter ng-lyden!)

Obs! Denne siden forklarer hvordan disse lydene uttales på "standard østnorsk" (slik mange folk på Østlandet snakker). Uttalen på mange andre dialekter, for eksempel på Vestlandet, kan være forskjellig fra det som er beskrevet på denne siden.

ANNONSE:

NO: Ta det populære nettkurset i norsk "Mysteriet om Nils" på nivå A1-A2 eller nivå B1-B2!

EN: Take the popular online Norwegian Course "The Mystery of Nils" (level A1-A2 or level B1-B2)!

Video om ng-lyden:

Kj-lyden, sj-lyden og ng-lyden.
(Video av Norwegian Teacher Ida Fjeld.)