Retroflekse lyder på norsk


Lær å uttale retroflekse lyder på norsk her!

RETROFLEKSE LYDER:

Her kan du lære om retroflekse lyder i det norske språket.

Retroflekse lyder

Vi har retroflekse lyder i mange ord der konsonanten r står foran konsonantene t, d, n eller l.


Vi har fire forskjellige retroflekse lyder på norsk, nemlig -rt, -rd, -rn og -rl. Her er noen eksempler på ord med disse retroflekse lydene:

  • Den retroflekse lyden -rt: ert

  • Den retroflekse lyden -rd: ferdig, har du

  • Den retroflekse lyden -rn: barn

  • Den retroflekse lyden -rl: ærlig

(EKSTERN LENKE: Se: https://snl.no/retrofleks_-_spr%C3%A5kvitenskap)
ANNONSE:

NO: Ta det populære nettkurset i norsk "Mysteriet om Nils" på nivå A1-A2 eller nivå B1-B2!

EN: Take the popular online Norwegian Course "The Mystery of Nils" (level A1-A2 or level B1-B2)!

Videoe om retroflekse lyder:

Uttale av konsonantparene -rt, -rd, -rl, -rn og -rs
(Video av Torill Høiby.)