For lærere

L.Bnorsk.no

Velkommen til lærernes egen side på Bnorsk.no! 

Velkommen til www.L.Bnorsk.no, siden for lærere som underviser i norsk som andrespråk! Her finner du mange nyttige lenker og ressurser for andrespråkslærere!

1. Gratis digitale ressurser for norskelever

Her er noen av ressursene du finner på Bnorsk.no:

Nedlastinger:

Spesielt for norsklærere:

Hva er Bnorsk.no?

8. Yrkesrettet opplæring, jobb, arbeid

9. Bnorsk sine ressurser til bruk i klasserommet

10. Ordlister

RETTSKRIVNINGSORDLISTER

Her er tre gode rettskrivningsordlister som kan brukes av både elever og lærere:

OVERSETTELSE

Her er noen forskjellige typer digital oversettelse:

ANDRE ORDLISTER

De følgende to ordlistene er ikke rettskrivningsordlister. De inneholder ord/fraser som ikke inngår i moderne norsk rettskrivning, og de bør derfor normalt ikke benyttes av elever som lærer seg norsk.

BRUKKERREDIGERTE ORDLISTER

11. Ta utdanning innen norsk som andrespråk

13. Last ned gratis undervisningsmateriell fra Bnorsk.no her:

Last ned undervisningsmateriell om forskjellige temaer her (PDF, andre formater):

Last ned undervisningsmateriell om grammatikk her (PDF, andre formater):

14. Skolestart/kursstart

www.Skolestart.Bnorsk.no finner du oppgaver og aktiviteter som kan være spesielt aktuelle å bruke ved skolestart eller ved oppstart av et nytt norskkurs.