Digitale knep for lærere

www.Knep.Bnorsk.no

Hei, lærer!

Her finner du en "digital verktøykasse" med smarte apper og nettsteder som du kan benytte i undervisningen :-).

Først: Et par tips om personvern:

Et generelt tips når du bruker ressursene på denne siden: Husk å tenke på personvern:

 • Samle inn minst mulig data om elevene/deltakerne.

 • Ikke legg inn sensitiv informasjon om elever/deltakere i disse verktøyene.

 • Det er lurt å sjekke med skolens ledelse / IKT-avdeling om de mener at personvernet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i appene og de digitale nettjenestene som du ønsker å benytte i undervisningen.

 • Her kan du lære mer om personvern i skolen: https://skolesec.no/

Lag digitale oppgaver:

Du kan bruke skjemafunksjonen til Microsoft eller Google for å lage selvrettende oppgaver.

Kahoot-spill:

Nettadresseforkorter:

 • Bruk www.bit.ly til å forkorte nettadresser, slik at nettadressene ikke er kjemeplange når du legger dem ut på ITSlearning eller delere dem med elevene/deltakerne på andre måter.

 • Du kan også bruke den norske tjenesten Link2Web: http://l2w.no/

 • Du kan også bruke TinyURL: https://tinyurl.com/app

 • Du kan også bruke Bit.do: https://bit.do/

Kryssord:

Mentimeter - kjappe digitale spørreundersøkelser på storskjerm

Quizlet:

 • Quizlet er særlig nyttig når elevene/deltakerne skal lære seg nye ord / vokabular. Du finner Quizlet her: https://quizlet.com/

Stoppeklokke

ITSlearning:

 • Her finner du tips om hvordan du bruker læringsplattformen ITSlearning: www.ITS.Bnorsk.no

Obs! ITSlearning kan bare brukes hvis skolen din har lisens for å bruke det.

Video

Nettsted - lag ditt eget nettsted gratis her:

Gratis bilder

Hvis du lager et nettsted eller annet materiell som du skal dele med mange, må du huske på dette med opphavsrett (copyright). Du kan ikke bare ta bilder som du finner hvor som helst på internett og for eksempel bruke disse på ditt eget nettsted. Du kan derimot enten bruke bilder du har tatt selv, eller bilder fra et nettsted som tilbyr gratis bilder som fritt kan brukes av alle. Her er noen slike nettsteder (sjekk vilkårene som gjelder for hvert nettsted:

Virtuelle digitale tavler:

 • Padlet - digital tavle der både lærer og elever kan dele tekst, bilder, etc. med hverandre.

 • Samtavla - digital tavle der både lærere og elever kan dele tekst, bilder, etc. med hverandre (også tilgjengelig på https://talkwall.uio.no/#/ )

Musikk og lyd:

Oversett til mange språk med oversettelsesfunksjonen i Google Sheets:


SMART Board, SMART Notebook, Smartskole, Lumio by SMART

Her finner du forskjellige nettsteder og apper knyttet til SMART Board:

Spill: Dragon Minders

 • "Dragon Minders er et morsomt spill som trener leseforståelse og styrker egen evne til å lære." Last ned app.en her: http://www.neurominders.com/

ClassRoomScreen

 • Dette nettstedet lar deg bruke storskjermen i klasserommet som ei tavle, og du kan bruke mange forskjellige smarte funksjoner på storskjermen: https://classroomscreen.com/

Klassekart

Canva

TeachOut

Wooclap

 • Lag ordskyer og sammenligninger med http://wooclap.com/ - og bruk elevenes/deltakernes smarttelefoner som verktøy i undervisningen.

Socrative

 • https://www.socrative.com/ kan læreren publisere spørsmål til elever/deltakere, og elevene/deltakerne kan svare på spørsmålene. Læreren ser elevenes svar, men elevene ser ikke hverandres svar.

Thinglink

Podcast

Nearpod

Google Jamboard

 • Jamboard er et interaktivt undervisningsverktøy som inkluderer en digital tavle og apper på elevenes/deltakernes smarttelefoner. Jamboard lar elevene/deltakerne lære, samarbeide og engasjere seg på nye måter. Alle i klassen kan for eksempel redigere samme tavle i sanntid. Se: https://edu.google.com/intl/ALL_no/products/jamboard/

Flipgrid

 • Flipgrid er et verktøy som gjør et elevene/deltakerne kan lage små videosnutter som de deler med læreren. Se: https://info.flipgrid.com/

Videokonferanse:

Her er noen forskjellig videokonferansesystemer som du kan benytte hvis du driver med digital hjemmeundervisning:

Ordsky:

Skolekino:

Skribbl.io

 • https://skribbl.io/ - Her kan du enkelt lage en konkurranse der en elev tegner noe, og de andre gjetter hvilket ord eleven tegner. Denne konkurransen kan gjennomføres selvom alle elevene er hjemme hos seg selv.

Adventskalender

Karanteket:

Bnorsk.no for lærere:

Besøk www.L.Bnorsk.no - lærernes egen side på Bnorsk.no :-)

Bnorsk.no er et nettsted for folk som lærer norsk.

Gå til forsiden for å se alle de gratis ressursene som Bnorsk.no tilbyr!