For lærere

Velkommen til Bnorsk sin side for norsklærere! Du kan lett finne frem til denne siden ved å bruke lenken L.Bnorsk.no. Nedenfor finner du mange nyttige lenker for lærere som underviser i norsk som andrespråk:

1. Gratis digitale ressurser for norskelever

  • Bnorsk.no - her finner du lenker til svært mange gratis digitale ressurser som elever kan benytte for å lære seg norsk, samt til noen ressurser som krever betaling. Gi gjerne nettadressen Bnorsk.no til dine elever, og be dem om å benytte ressursene på Bnorsk.no både når de har datatimer på skolen og når de gjør lekser hjemme.

  • LISTE.Bnorsk.no - her finner du en oversiktlig liste over de fleste ressursene som er omtalt på nettstedet Bnorsk.no - de fleste ressursene er gratis, men noen få krever betaling/lisens.

8. Yrkesrettet opplæring, jobb, arbeid

9. Bnorsk sine ressurser til bruk i klasserommet

10. Ordlister

RETTSKRIVNINGSORDLISTER

Her er tre gode rettskrivningsordlister som kan brukes av både elever og lærere:

OVERSETTELSE

Her er noen forskjellige typer digital oversettelse:

ANDRE ORDLISTER

De følgende to ordlistene er ikke rettskrivningsordlister. De inneholder ord/fraser som ikke inngår i moderne norsk rettskrivning, og de bør derfor normalt ikke benyttes av elever som lærer seg norsk.

  • NAOB.no - Det norske akademis ordbok. Denne ordboken inneholder mange foreldede ord/fraser som ikke lenger brukes i norsk språk, som for eksempel "bjerg", "mig" og "råb". Denne ordlisten bør derfor vanligvis ikke brukes av elever som lærer seg norsk. Hvis du imidlertid har elever på svært høyt nivå (C1/C2) som for eksempel leser Ibsen i opprinnelig språkdrak, så kan de ha nytte av denne ordboken.

  • Norsk ordbok - Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet (under oppdatering). Denne ordboken inneholder mange dialektord i tillegg til nynorskord. Siden den inneholder mange dialektord som ikke følger moderne norsk rettskrivning, bør den normalt ikke brukes av elever som lærer seg norsk. Den digitale utgaven av denne ordlisten inneholder dessuten foreløpig bare ord som begynner med bokstavene i-å; ord som begynner med bokstavene a-h finnes foreløpig kun i den trykte utgaven.

BRUKKERREDIGERTE ORDLISTER

11. Ta utdanning innen norsk som andrespråk

12. Last ned gratis undervisningsmateriell fra Bnorsk.no her:

Last ned undervisningsmateriell om forskjellige temaer her (PDF, andre formater):

Last ned undervisningsmateriell om grammatikk her (PDF, andre formater):