Tips for frivillige norsklærere

Frivillige norsklærere gjør en viktig jobb

Rundt om i Norge finnes det folk som bruker litt av fritiden sin på å jobbe som frivillige norsklærer. De jobber gjerne med norskundervisning på språkkafé, leksehjelp eller norskkurs drevet av frivillige organisasjoner.

Arbeidet som de frivillige norsklærerne utfører er et viktig supplement til norskopplæringen som tilbys av offentlige voksenopplæringssentre og private språkskoler. Her er tre grunner til at arbeidet som frivillige norsklærere gjør er viktig:

  1. Elever som går på norskkurs trenger ekstra muntlig øvelse. For at elevene skal bli gode i norsk, er det viktig at de øver på å bruke norsk utenfor klasserommet. Derfor er det bra for elevene å ha mulighet til å delta på språkkafé eller liknende aktiviteter hvor de særlig kan øve på å bruke norsk muntlig.

  2. Noen elever har ikke råd til å betale for å gå på ordinære norskkurs. Mange innvandrere har krav på å få gratis norskkurs (opptil et visst antall år med undervisning eller et visst antall undervisningstimer). Det finnes imidlertid også mange innvandrere som ikke har krav på å få gratis norskkurs, og dette inkluderer de fleste innvandrere fra EU-land. En del av disse innvandrerne har ikke råd til å betale for å gå på ordinære norskkurs, så for dem er det bra å kunne delta på norskopplæring drevet av frivillige som enten er gratis eller tilbys svært rimelig.

  3. Innvandrere trenger arenaer der de kan utvide sitt sosiale nettverk. Innvandrere som går på norskkurs har selvsagt muligheten til å bli kjent med lærerne og de andre elevene på norskkurset, men en uformell språkkafé eller lignende kan ofte være et enda bedre sted å bli kjent med nye folk og å utvide sitt sosiale nettverk.


Vil du begynne å jobbe som frivillig norsklærer? Da kan du for eksempel ta kontakt med en språkkafé i nærheten av der du bor og spørre om det er mulig for deg å begynne å hjelpe til.


Her er noen ressurser som kan være nyttige hvis en jobber som frivillig norsklærer på språkkafé/norskkurs/leksehjelp:

Ser du etter gratis undervisningsmateriell som kan kopieres opp og deles ut?
--> Sjekk ut
PDF.Bnorsk.no!

Er de som kommer på språkkaféen nybegynnere?
--> Sjekk ut
www.Nybegynner.Bnorsk.no!

Muntlige øvelser fra Bnorsk.no:

Skriveoppgaver som kan brukes som muntlige øvelser:

Disse skriveoppgavene kan også brukes som muntlige øvelser. Snakk om det du ser på bildene!

Snakk om deg selv! / Bli kjent!