Tema:

Jobb, arbeid, yrke

jobb.Bnorsk.no

Lær om jobb, arbeid og yrker her:

 1. Lær om yrker her: https://bit.ly/2DMybHN

(Hvis lyden ikke virker så klikk på "hus-symbolet" øverst til venstre på siden, og klikk deg så inn på oppgaven med yrker en gang til.)
 1. Yrker i Norge: http://yrkesnorsk.no/yrker-i-norge/

 2. Oppgave: Yrker: https://bit.ly/2ORRAbA

 3. Oppgave: Jobb og yrker (1a, 1b, 1c): https://bit.ly/2QRSkPy

 4. Oppgave: Arbeidsliv: https://bit.ly/2JaT5jD

 5. Oppgave: På sjefens kontor: https://bit.ly/2R7cLaO

 6. Oppgave: Har du erfaring?: https://bit.ly/2D0bvDy

 7. Her finner du en liste over nesten alle yrker i Norge: https://bit.ly/2ziLV9s

 8. Oppgave: Helseyrker: https://bit.ly/2PEKT0J

 9. Yrkesnorsk

 10. Interessetest fra Vilbli.no (for folk som skal søke plass på videregående skole)

 11. NDLA: Yrkessituasjoner

 12. NRK: Mitt yrke

 13. Jobb i sikte (CDU)

 14. https://karriereveiledning.no/

 15. Jobbstart (CDU) (BETALING)

 16. Jobbnorsk.no (BETALING)

Andre relevante nettsider:

 • Nettkurs: Språk i arbeid (Kompetanse Norge): Dette nettkurset handler om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Kurset består av en innledning, to intromoduler (én for ledere og én for språkfaddere) og tre hovedmoduler:

     1. Å lære et nytt språk

     2. En språkutviklende arbeidsplass

     3. Å legge til rette for språklæring på jobben

 • Inkludi.no - "INKLUDI.no har som visjon å være det beste arbeidsnettstedet i Norge, spesialisert på arbeidssøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn og på den måten virke som det mest effektive verktøyet for å formidle kontakt mellom arbeidsgivere og disse arbeidstakere. Inkludi.no er det første bemanningsselskapet i Norge som i tillegg har spesialkompetanse på rekruttering av arbeidssøkere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn."

 • YteSammen.no - "YTE skal bli et samlet initiativ fra den norske anleggs- og eiendomsbransjen, med formål om å gi flere mennesker muligheten til å yte på arbeidsmarkedet."

 • Give a job - "Give a Job er en inkluderingsarena, der hvert arrangement har et mål om å skape flere titalls sosiale koblinger og jobbintervjuer. Arrangementet er bygget opp som en utvidet jobbmesse som inkluderer en 3-retters internasjonal middag og førsteklasses underholdning."

 • Sammen om en jobb - "Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram."

 • Jobbreisen (Contento) - "Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse."

 • Kompetansefrokost #2: Språk i arbeidslivet - podcast.

 • Charge - "Charge is a startup incubator for immigrants who are passionate about growing their idea into a successful business."

 • SpirOslo.no - "Spir Oslo leverer fagopplæring og bistår folk med å finne riktig jobb."

 • Jobs.TheLocal.com - Ledige jobber i Norge, og andre europeiske land, for folk som snakker engelsk.

 • Kan vi godt (utdanningsvalg og yrkesvalg) - inneholder også denne verktøykassa.

Kan du disse ordene?

en bilmekaniker

en snekker

en elektriker

en lærer

en butikkmedarbeider

en renholder

en sykepleier

en kokk

en lege

en frisør

politi

(en politimann,

en politikvinne)

et postbud

en servitør

en rørlegger

en maler

en fotograf

Test deg selv:

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________