Kurs for lærere

www.Lkurs.Bnorsk.no

Kurs for skoler/lærere:

"Digital inspirasjon for norskopplæringen"

... med Birger fra Bnorsk.no

Jeg tilbyr kurs for lærere ved voksenopplæringssentre og andre skoler, mot honorar.

Målgruppen for kurset er lærere som underviser innvandrere i norsk, i voksenopplæring, videregående skoler, ungdomsskoler eller andre skoleslag.

Hovedmål for kurset:

 1. Kursdeltakerne skal få bedre kjennskap til hvordan forskjellige digitale hjelpemidler kan benyttes i norskopplæringen.

 2. Kursdeltakerne skal få bedre kjennskap til hvordan de kan jobbe systematisk med å forbedre elevenes digitale ferdigheter.

Kursinnhold:

Kursinnholdet kan tilpasses den enkelte skolen etter behov. Et kurs kan vare fra 1-7 timer, avhengig av skolens ønsker. Jeg kan holde kurs om ett eller flere av de følgende temaene:

 1. Digitale læringsøkter: Hvordan designe en god digital læringsøkt?

 2. Digitale ressurser for norskopplæringen - hvilke ressurser finnes der ute, og hvordan kan de brukes? Vi ser på mange gratis ressurser og noen få ressurser som krever lisens/abonnement.

 3. Digitale ferdigheter i den nye læreplanen for voksenopplæringen.

 4. Hvordan jobbe strukturert for å forbedre elevenes digitale ferdigheter?

 5. Bruk av Bnorsk.no i norskopplæringen.

 6. Digital hjemmeundervisning / nettundervisning: Hvordan undervise i norsk over internett, ved hjelp av Teams/Zoom og andre digitale verktøy?

 7. Digitale pedagogiske verktøy: Lær om noen forskjellige digitale pedagogiske verktøy som er tilgjengelige på internett.


Mulige workshops:

Som en del av et kurs kan jeg også holde workshops om ett eller flere av de følgende temaene:

 • LÆR Å LAGE DIGITLE OPPGAVER: Lær å lage digitale oppgaver i Microsoft Forms, Google Forms eller ITSLearning.

 • KHAOOT: Lær å lage Kahoot-spill som du kan bruke med elevene dine.

 • LÆRINGSSTI: Lær å lage læringsstier i ITSLearning.

 • DIGITALE SPØRREUNDERSØKELSER I KLASSEROMMET: Lær å lage kjappe digitale spørreundersøkelser som kan brukes i klasserommet, med Mentimeter.

 • LÆR Å LAGE EN ENKEL NETTSIDE: Lær å lage enkle nettsider som du kan bruke i undervisningen.

 • QUIZLET: Lær å bruke Quizlet for å øve på vokabular.

Birgers utdanning og erfaring:

Jeg er en fullt kvalifisert lektor som har mer enn 10 års erfaring med norskundervisning i kommunal voksenopplæring.

Her kan du se min CV på LinkedIn.