Lærerveiledning for Bnorsk.no

Slik bruker du Bnorsk.no i undervisningen!

www.Bruk.Bnorsk.no

Hei, norsklærer!

Bnorsk.no er en gratis nettressurs for folk som lærer norsk, og for norsklærere. Bnorsk er primært beregnet på elever/studenter i alderen 16-100 år, men noen av ressursene som du finner på Bnorsk.no kan også brukes av barn/ungdom under 16 år.

Nedenfor finner du 25 tips om hvordan du kan bruke Bnorsk.no i undervisningen!

 1. Temabasert undervisning

www.Tema.Bnorsk.no finner du temasider der elevene kan lære om mange forskjellige temaer på norsk, som for eksempel farger (A1), følelser (A2) og politikk (B1). Innholdet på hver temaside varierer, men på de fleste sidene finner du noe av dette:

 • vokabular (vis det på storskjermen i klasserommet, eller la elevene jobbe selv på pc/mobil)

 • lesetekster (vis det på storskjermen i klasserommet, eller la elevene jobbe selv på pc/mobil)

 • digitale oppgaver som elevene kan gjøre på pc/mobil

 • PDF-filer - last ned, skriv ut, og del ut til elevene

 • videoer om temaet

 • lenker til andre nettsteder der du kan lære om temaet eller gjøre oppgaver om temaet

De grønne ikonene nedenfor viser et lite utvalg av temaene som du finner på Tema.Bnorsk.no:

2. Grammatikk

Her er noen sider som du kan bruke i grammatikkundervisningen:

 • www.G.Bnorsk.no finner du mange forskjellige grammatikksider, for eksempel sider om substantiv, verb, adjektiv, leddsetning, helsetning, osv. Du kan for eksempel vise enkle oversikter over bøying av verb, substantiv og adjektiv på storskjerm. Noen av grammatikksidene har også digitale oppgaver som deltakerne kan gjøre, PDF-filer som kan skrives ut og deles ut, videoer om grammatikk og lenker til grammatikkoppgaver på andre nettsteder.

 • www.gram.Bnorsk.no finner du en grammatikkhuskelapp med den viktigste norske grammatikken. Huskelappen er i PDF-format og kan lett skrives ut på et tosidig A4-ark. Grammatikkhuskelappen passer best for elever som er på nivå A2-B1.

 • www.Setning.Bnorsk.no finner du 39 eksempelsetninger som viser hvordan en lager helsetninger og leddsetninger på norsk. Vis den på storskjerm, eller last ned oversikten som PDF (2 sider, A4). Du finner også digitale oppgaver og oppgaver i PDF-format som passer sammen med eksempelsetningene.

 • www.spm.Bnorsk.no finner du en oversikt over hvordan en lager spørsmål på norsk - denne kan du for eksempel vise på storskjerm i klasserommet.

3. Lesing

Gi elevene dine ekstra lesetrening! På www.Lesetest.Bnorsk.no finner du over 60 forskjellige lesetester på nivå A1, A2, B1 og B2. Slik fungerer det: Elevene leser en kort tekst på internett, deretter gjør de en oppgave med spørsmål fra teksten - og til slutt kan de klikke på "Se poengsum" for å se i hvor stor grad de har svart riktig på oppgavene.

Du kan gi elevene dine nettadressen www.Lesetest.Bnorsk.no, eller kopierer lenkene til en konkret leseoppgave som du vil at elevene skal gjøre - hvis du vil at elevene skal gjøre en konkret oppgave, så husk å gi dem lenker både til leseteksten og til oppgaven som de skal gjøre etter at de har lest.

Tips: Hvis du vil sjekke om elevene har gjort oppgaven, kan du be dem sende deg et bilde av "resultatsiden" som de får opp når de er ferdige med leseoppgaven. De kan enten ta et bilde med skjermdump ("screen shot") eller ta et bilde med mobiltelefonen.

www.Les.Bnorsk.no finner du lenker til andre nettsteder der elevene dine kan øve på å lese norsk.

4. Undervisningsmateriell i PDF-format

www.PDF.Bnorsk.no finner du gratis undervisningsmateriell i PDF-format. Du kan laste ned filene, skrive dem ut og dele dem ut til elevene dine.

www.gPDF.Bnorsk.no finner du undervisningsmateriell om grammatikk i PDF-format.

5. Gratis digitalt norskkurs: "Hekta på norsk" (A1, A2, B1, datakurs)

www.Hekta.Bnorsk.no finner du et gratis digitalt norskkurs fra Bnorsk.no. Kurset består av cirka 100 forskjellige moduler som elevene kan jobbe med på egenhånd på sine pc-er eller smarttelefoner, og hver modul avsluttes med en digital test (se etter det blå ikonet merket "Gjør digitale oppgaver gratis her!" i hver modul).

Her finner du lenker til de forskjellige nivåene i kurset "Hekta på norsk" - del gjerne disse lenkene med elevene dine:

6. Året rundt: Høytider og årstider

www.Feiring.Bnorsk.no finner du temasider om høytider som jul, nyttår, påske og 17. mai.

www.Sesonger.Bnorsk.no finner du en lesetekst om de fire årstidene, og nederst på siden finner du lenker til temasider om vinter, vår, sommer og høst.

Temasidene om høytider og årstider inneholder for eksempel vokabular, lesetekster, PDF-filer som kan lastes ned, digitale oppgaver, videoer og lenker til andre nettsteder om samme tema.

Bruk temasidene om høytider og årstider i klassen din når det passer i løpet av året!

7. Skriving:

Øverst på siden www.Skriv.Bnorsk.no finner du et skrivekurs (nivå A1, A2 og B1) som består av 4 filer i PDF-format. Dette kan du laste ned, skrive ut og dele ut til elevene dine. Les nøye igjennom disse PDF-filene før du deler dem ut til klassen, slik at du vet hva dette skrivekurset går ut på.

www.Skriveoppgaver.Bnorsk.no finner du forskjellige skriveoppgaver fra Bnorsk.no.

På www.Skriv.Bnorsk.no finner du også andre tips om hvordan en skriver bra norsk på nivå A1, A2 og B1, samt lenker til andre nettsteder der elevene kan lære om.å skrive.

8. Muntlig/snakking:

www.SnakkOmBilder.Bnorsk.no finner du lenker til sider med bilder av forskjellige temaer, for eksempel bilder av mennesker, bilder av transport og trafikk og bilder av ting du ser i en by. Vis disse bildene på storskjermen i klasserommet, og be elevene snakke om ett bilde hver - bildene er nummerert, så du kan for eksempel be en elev om å snakke om bilde nummer 3, osv. Elevene kan også snakke om bildene i grupper.

Hvis du har nettundervisning over Teams, Zoom eller lignende, kan du dele skjerm med elevene, vise frem bildene, og be dem snakke om disse.

www.Snakkis.Bnorsk.no finner du muntlige øvelser i PDF-format på nivå A1, A2 og B1. Du kan kjapt og enkelt vise disse øvelsene på storskjermen i klasserommet, eller skrive ut PDF-filene og dele dem ut til elevene/studentene.

www.Muntlig.Bnorsk.no finner du forskjellige muntlige øvelser fra Bnorsk.no og lenker til andre nettsteder med muntlige øvelser.

9. Digitale oppgaver

www.Oppgaver.Bnorsk.no finner du lenker til mange digitale oppgaver som tilhører forskjellige læreverk i norsk - og de fleste av disse er det gratis å bruke.

www.Hekta.Bnorsk.no finner du det gratis digitale norskkurset "Hekta på norsk". Hver av de ca. 100 modulene som kurset består av avsluttes med en digital oppgave laget av Bnorsk.no.

10. Vokabular/ordforråd:

www.Vokabular.Bnorsk.no finner du digitale ressurser fra Bnorsk.no som elevene kan bruke for å lære seg nye ord, samt lenker til mange andre nettressurser der elevene kan lære nye ord.

11. Uttale

Her finner du to forskjellige PDF-filer om uttale laget av Bnorsk.no - du kan skrive ut disse og dele dem ut til klassen din:

www.Uttale.Bnorsk.no finner du også lenker til mange andre ressurser som du kan bruke for å øve på uttale.

12. Data, IKT og digitale ferdigheter

www.Datakurs.Bnorsk.no finner du forskjellige datakurs om for eksempel pc-tastatur, pc-mus, Word, PowerPoint, nettsøk, bildebehandling, Excel, etc. Obs! Noen av disse kursene kan være litt vanskelige, så du kan for eksempel vise hvordan du gjør det som er beskrevet i kurset på storskjermen i klasserommet først, deretter gå rundt og sjekke at alle elevene får til å gjøre det samme som du nettopp gjorde på sine pc-er, og så gå videre til neste punkt i kurset og gjøre dette på samme måte.

Langt nede på siden www.Datakurs.Bnorsk.no finner du datakurs i PDF-format, hvis du foretrekker kursmateriell som du kan skrive ut og dele ut til elevene.

www.Data.Bnorsk.no finner du et lite utvalg av datakursene; her finner du kun kurs som har en digital oppgave som elevene kan gjøre etter at de har gjennomført kursene.

13. Kahoot-spill

www.Kahoot.Bnorsk.no finner du mange forskjellige Kahoot-spill som du kan spille med elevene dine.

Har du ikke spilt Kahoot før? Det fungerer slik at læreren viser oppgavene på storskjerm og elevene svarer på oppgavene via sine smarttelefoner eller pc-er - og poengsummen til de beste elevene i klassen kommer så opp på storskjermen!

Tips: Bruk gjerne 15-30 minutter på å spille Kahoot på slutten av en undervisningøkt, eller på slutten av uka.

14. Norskprøve og "Bergenstesten"

Har du elever som snart skal ta norskprøve eller "Bergenstesten"? Da finner du lenker til svært mange digitale ressurser som elevene dine kan bruke for å øve til norskprøven/Bergenstesten på www.NP.Bnorsk.no. Oversikten inneholder både lenker til gratis ressurser og lenker til ressurser som krever betaling/lisens.

15. Oversett kjapt på storskjermen i klasserommet

Har du elever med mange forskjellige morsmål i klassen din? Da kan Multioversetteren fra Bnorsk.no være veldig nyttig! På www.Multioverstter.Bnorsk.no finner du en digital oversetter som raskt kan oversette fra både norsk og engelsk til ca. 38 forskjellige språk.

Obs! For å kunne bruke Multioversetteren, må du ha din egen Google Drive-konto (gratis) - og du må lagre en kopi av Multioversetteren i ditt eget Google Drive. Les instruksjonene på siden for å finne ut hvordan du gjør dette.

Tips! Multioversetteren bruker Google Translate for å oversette, så oversettelsen blir ikke alltid riktig. Derfor kan det være lurt å oversette både fra norsk og fra engelsk, og så kan du sammenligne de to oversettelsene og se om de ser like ut. Hvis det norske og det engelske ordet blir oversatt til det samme ordet på de andre språkene, så er sannsynligheten større for at Multioversetteren har oversatt ordet riktig,

16. Nybegynner

Har du elever som er nybegynnere? Da finner du mange ressurser som elevene dine kan bruke på www.Nybegynner.Bnorsk.no.

17. Digital hjemmeundervisning

Har du digital hjemmeundervisning over Teams, Zoom eller lignende? Da finner du noen digitale læringsstier som du kan bruke i nettundervisningen på www.HjemmeSkole.Bnorsk.no.

18. Idiomer og faste uttrykk

www.Idiomer.Bnorsk.no finner du et undervisningsopplegg med 22 faste uttrykk - du kan vise oversikten over de 22 faste uttrykkene på storskjerm, eller laste ned oversikten som PDF-fil og dele ut til elevene.

Nederst på siden finner du også lenker til andre nettsteder der folk kan lære om faste uttrykk og idiomer.

19. Samfunnskunnskap

www.Samfunn.Bnorsk.no finner du undervisningsopplegg om noen samfunnsfaglige emner fra Bnorsk.no, på nivå A1, A2 og B1.

På samme side finner du også lenker til andre nettsteder for folk som vil lære om samfunnsfag.

20. Matematikk

www.Matte.Bnorsk.no finner du undervisningsopplegg om noen emner innen matematikk fra Bnorsk.no.

På samme side finner du også lenker til andre nettsteder for folk som vil lære matematikk.

21. Norsknivåer

www.CEFR.Bnorsk.no finner du litt informasjon om de forskjellige norsknivåene. Her er noen sider med ressurser på de forskjellige nivåene:

 • www.A.Bnorsk.no finner du ressurser for folk som lærer norsk på nivå A1-A2.

 • www.B.Bnorsk.no finner du ressurser for folk som lærer norsk på nivå B1-B2.

 • www.C.Bnorsk.no finner du ressurser for folk som lærer norsk på nivå C1-C2.

 • www.A1.Bnorsk.no finner du det gratis digitale norskkurset "Hekta på norsk" (A1).

 • www.A2.Bnorsk.no finner du det gratis digitale norskkurset "Hekta på norsk" (A2).

 • www.B1.Bnorsk.no finner du det gratis digitale norskkurset "Hekta på norsk" (B1).

22. Lytting:

www.Lytt.Bnorsk.no finner du lenker til nettsteder der elevene dine kan øve på å lytte.

23. Video

www.Video.Bnorsk.no finner du lenker til forskjellige YouTube-kanaler for folk som lærer norsk.

Og her finner du Bnorsk sin egen YouTube-kanal (det er foreløpig ikke mange videoer her, men det kommer nok noen flere etterhvert...).

24. Språkkafé

www.Kafe.Bnorsk.no finner du informasjon om språkkaféer i de fire største byene i Norge.

www.Nettkafe.Bnorsk.no finner du informasjon om noen språkkaféer på internett.

Fortell gjerne elevene dine om disse nettstedene, slik at de selv kan finne en språkkafé der de kan øve på å snakke norsk på fritiden.

25. Finn lenker til andre nettressurser

Rundt omkring på Bnorsk.no finner du svært mange lenker til andre nettressurser som er laget for folk som lærer norsk. Du finner for eksempel slike lenker langt ned på mange av temasidene og grammatikksidene. Klikk på noen av lenkene for å finne andre ressurser som du kan benytte i undervisningen.

Nynorsk?

www.NN.Bnorsk.no og www.Nynorsk.Bnorsk.no finn du ressursar for folk som lærer nynorsk som andrespråk.

Vil du vite mer om Bnorsk.no?

www.Om.Bnorsk.no finner du flere opplysninger om dette nettstedet, og om norsklærer Birger som står bak nettstedet :-).

Ressurser for lærere:

Kurs for skoler/lærere:

"Digital inspirasjon for norskopplæringen"

... med Birger fra Bnorsk.no