Læreverket
"På vei"

(2018-utgaven)

Her finner du ressurser fra Bnorsk.no som er laget til læreverket "På vei" (2018-utgaven):

Kapittel 14: