Læreverket "Stein på stein" (2021-utgaven)

www.SPS21.Bnorsk.no

Digitale ressurser til "Stein på stein"

Her finner du digitale ressurser som passer sammen med læreverket "Stein på stein" (2021-utgaven)!

Nedenfor finner du følgende:

1) Ressurser for hele læreverket:

Andre ressurser:

2) Ressurser for hvert enkelt kapittel:

Disse ressursene er laget av Bnorsk.no:

Kapittel 1: Drømmer og planer:

Kapittel 2: En ny start:

Kapittel 6: Informasjon og kommunikasjon:

Kapittel 8: Å søke jobb:

Kapittel 9: Kultur og tradisjon:

Kapittel 11: Miljø og klima:

Kapittel 12: En velferdsstat:

Kapittel 13: Arbeidsliv:

Kapittel 14: Næringer i Norge:

Kapittel 15: Demokrati og menneskerettigheter: