Norsk som andrespråk

Hva er norsk som andrespråk?

Bnorsk.no er et nettsted om norsk som andrespråk.
Men hva er nå egentlig
norsk som andrespråk?

Definisjon

NAFO har denne definisjonen av andrespråk:

  • "Språk som læres etter at det første språket er etablert. Brukes primært om språk som læres i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk, men kan også betegne ethvert språk som ikke er førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk."

NAFO definerer norsk som andrespråk slik:

  • "Norsk som læres i norskspråklige miljøer etter at førstespråket er etablert."

Når en person lærer seg norsk som andrespråk, vil det altså si at personen har et annet språk som førstespråk/morsmål, og at personen så lærer seg norsk. På engelsk brukes et lignende begrep, nemlig "English as a Second Language" (noen ganger forkortet "ESL") om en person som lærer seg engelsk, men som har et annet språk som førstespråk/morsmål.

Bruk av uttrykket norsk som andrespråk

Uttrykket norsk som andrespråk brukes ofte av lærere som underviser i norsk som andrespråk, og det brukes om pedagogikken/didaktikken som lærere anvender når de underviser i norsk som andrespråk. Mange personer som faktisk holder på å lære seg norsk som andrespråk kjenner imidlertid ikke til begrepet norsk som andrespråk. Folk som lærer seg norsk vil isteden ofte for eksempel si at de går på norskkurs eller at de lærer/studerer norsk.

En ting som kanskje kan være litt forvirrende er at ved universiteter/høgskoler så brukes uttrykket norsk som andrespråk veldig ofte om kurs for lærere som ønsker å undervise i norsk som andrespråk. Når det gjelder norskkurs for for eksempel internasjonale studenter, så brukes derimot ikke uttrykket norsk som andrespråk så ofte. Ved Universitetet i Oslo finnes det for eksempel en årsenhet i norsk som andrespråk, og dette er et studium for lærere som ønsker å undervise i norsk som andrespråk. Norskkurs for internasjonale studenter kalles derimot nettopp norskkurs for internasjonale studenter. Så hvis du ser uttrykket norsk som andrespråk i en liste over kurs/emner/studier ved et universitet/høgskole, så er det sannsynligvis snakk om et kurs/emne/studium for lærere og ikke et kurs/emne/studium for folk som lærer seg norsk.

Andrespråkspedagogikk

Her er noen nettsteder der du kan lære mer om andrespråkspedagogikk:


På lærernes side her på Bnorsk.no, altså på L.Bnorsk.no, finner du lenker til manage flere nyttige ressurser for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Forlagenes nettstsider om norsk som andrespråk

Flere norske forlag utgir læreverk som kan benyttes i undervisning i norsk som andrespråk. Her er nettsidene om norsk som andrespråk til flere slike forlag:

På disse nettsidene finner du både informasjon om aktuelle læreverk, og noen mer generelle artikler om norsk som andrespråk.

Vil du undervise i norsk som andrespråk? Her kan du studere for å bli andrespråkslærer:

Hvis du vil jobbe med å undervise innvandrere/utlendinger i norsk, kan du ta en utdanning i norsk som andrespråk. En slik utdanning kan tas som del av en lærerutdanning, eller i tillegg til en lærerutdanning. Her er en liste over noen universiteter/høgskoler som tilbyr utdanning i norsk som andrespråk:

Dette er ikke en komplett liste, så sjekk gjerne med andre høgskoler/universiteter om de også tilbyr utdanning innen norsk som andrespråk.

Ressurser for folk som lærer norsk som andrespråk

Nedenfor finner du en oversikt over Bnorsk.no sine gratis ressurser for folk som lærer norsk som andrespråk. Ressursene er primært laget for personer fra 16 år og oppover, men noen av ressursene kan også passe godt for personer under 16 år. Ressursene nedenfor kan også benyttes av lærere som underviser i norsk som andrespråk.