Repetisjon

Repetisjonshefter for folk som lærer norsk

www.Repetisjon.Bnorsk.no

Nyhet fra Bnorsk.no:

Repetisjonsheftene "Repeter, lær mer!" på nivå A1 og A2.

Effektiv og systematisk repetisjon!

I 2023 lanserer Bnorsk.no to repetisjonshefter til bruk i voksenopplæring og andre norskkurs.

Svært mange folk som lærer norsk har behov for repetisjon når de har gjennomgått nivå A1 eller A2 én gang. Med heftene "Repeter, lær mer!" blir det enklere å gi elevene dine systematisk og effektiv repetisjon. 

Heftene vil koste 99kr/stk. når en bestiller klassesett.

Heftene passe for voksne og for elever på videregående skole - altså for personer fra 16-100 år.

A2-heftet lanseres våren 2023.
A1-heftet lanseres høsten 2023.

🇳🇴 Disse produktene selges foreløpig bare til skoler, og ikke til privatpersoner.

🇬🇧 These products are currently only being sold to schools, not to individuals.

Slik kan heftene brukes:

Heftene er på 56 sider (A4-format), og kan for eksempel brukes slik:

Evalueringseksemplar i PDF-format

I løpet av april 2023 vil et evalueringseksemplar av A2-heftet gjøres tilgjengelig her, slik at du kan se igjennom heftet og sjekke om det passer for din klasse/skole.

(Oppgavene i heftet vil være delvis sladdet for å unngå ulovlig kopiering.)

Høsten 2023 vil et evalueringseksemplar av A1-heftet også gjøres tilgjengelig her.

A2-heftet

📘 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A2-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A1-heftet!

📆 Lansering: 

A2-heftet kan leveres før sommerferien 2023!

A1-heftet

📗 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A1-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A2-heftet!

📆 Lansering: 

A2-heftet leveres høsten 2023!

Nesten like billig som å kopiere selv - og mye mer praktisk!

Det er selvsagt mange forskjellige måter å jobbe med repetisjon på - men en ting mange lærere gjør, er å finne repetisjonsoppgaver i lærebøker og lignende og kopiere dem opp til hele klassen.  Et mål med heftene "Repeter, lær mer!" er at det skal være nesten like billig å kjøpe disse heftene som det er å kopiere opp oppgavehefter selv. Derfor er prisen kun 99 kr/stk. når en kjøper klassesett (minimum 30 stk.). Hvis du tenker på det det totalt koster å kopiere opp oppgavehefter på egen hånd (pris for papir, toner, service på kopiemaskiner - pluss den tiden lærerne bruker på å finne frem oppgaver og kopiere dem opp), så vil prisen på disse repetisjonsheftene fra Bnorsk.no fremstå ganske rimelig.

Det er meningen at elevene skal skrive inne i heftene "Repeter, lær mer!", og heftene er derfor beregnet på engangsbruk. Vi har derfor satt en lav pris per hefte, slik at det skal være mulig å kjøpe inn hefter kun til én gangs bruk - og så kan en bestille flere hefter når nye klasser trenger hefter.

Lav pris:
99 kr/stk. ved bestilling av klassesett.

Skoleleder, inspektør eller avdeligsleder? 

Til deg som er leder: Nå har du muligheten til å gi lærerne du leder et nytt verktøy som vil gjøre repetisjonsarbeidet enklere og mer effektivt. Hvorfor ikke bestille noen klassesett og gi lærerne på skolen din en mulighet til å prøve dem ut?

Når nye læreverk anskaffes, bruker en skole ofte en del ressurser på å registrere og merke de nye bøkene - men siden "Repeter, lær mer!" er ment til engangsbruk, er det ikke nødvendig å bruke ressurser på merking/registrering av heftene!

"Ryggraden" i repetisjonsarbeidet

Gode lærere vet selvsagt at én enkelt ressurs - enten det er et læreverk i norsk eller et repetisjonshefte fra Bnorsk.no - ikke nødvendigvis vil dekke alle behovene en klasse har for varierte oppgaver og læringsaktiviteter. Alle klasser er forskjellige, og en viktig oppgave for lærere er å finne ekstra læringsaktiviteter som elevene i den enkelte klassen kan ha nytte av. Men på samme måte som et godt læreverk i norsk kan fungere som "ryggraden" i norskundervisningen på et bestemt nivå, er målet at "Repeter, lær mer!" skal kunne fungere som "ryggraden" i repetisjonsarbeidet: