Repetisjon

Repetisjonshefter for folk som lærer norsk

www.Repetisjon.Bnorsk.no

Repetisjonshefter fra Bnorsk.no:

Repetisjonsheftet "Repeter, lær mer!" på nivå A1 og A2.

Både A1-heftet og A2-heftet kan bestilles nå!

Bestill hefter her!

Vi selger kun hele klassesett
Det er ikke mulig å bestille bare ett / noen få hefter. 

Velg mellom disse klassesettene:

Bestill her!

Ta en kikk på heftene

Nedenfor kan du laste ned heftene som PDF-filer, slik at du kan ta en kikk på dem. (Heftene er delvis sladdet.)

For skoler: Hver elev/student må ha sitt eget hefte

Det er meningen at man skal skrive inni heftene. Hver elev/student må derfor ha sitt eget hefte.

Det er ikke tillatt å kopiere "Repeter, lær mer!"-heftene, så skoler må passe på at de kjøper inn nok hefter slik at alle elevene/studentene får hvert sitt hefte. Bestill klassesett her!

Effektiv og systematisk repetisjon!

I 2023 lanserte Bnorsk.no to repetisjonshefter for folk som lærer norsk!

Svært mange folk som lærer norsk har behov for repetisjon når de har gjennomgått nivå A1 eller A2 én gang. Med heftene "Repeter, lær mer!" blir det enklere å repetere systematisk og effektivt.

Heftene passe for voksne og for elever på videregående skole - altså for personer fra 16-100 år.

Bestill hefter her!

Slik kan heftene brukes:

Heftene er på 56 sider (A4-format), og kan for eksempel brukes slik:

Evalueringseksemplar i PDF-format

Her kan du laste ned evalueringseksemplarer av A1-heftet og A2-heftet, slik at du kan se igjennom heftene og sjekke om heftene passer for deg eller din klasse/skole.

(Oppgavene i heftet er delvis sladdet for å unngå ulovlig kopiering.)


Last ned et evalueringseksemplar (PDF):
www.EVA1.Bnorsk.no

Last ned et evalueringseksemplar (PDF):
www.EVA2.Bnorsk.no 

A1-heftet

📗 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A1-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A2-heftet!

📆 Lansering: 

....

➡︎ Les mer om A1-heftet her!

A2-heftet leveres i oktober 2023!

A2-heftet

📘 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A2-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A1-heftet!

📆 Lansering: 

ISBN: 9788269330106. 

....

➡︎ Les mer om A2-heftet her!

Nesten like billig som å kopiere selv - og mye mer praktisk!

Det er selvsagt mange forskjellige måter å jobbe med repetisjon på - men en ting mange lærere gjør, er å finne repetisjonsoppgaver i lærebøker og lignende og kopiere dem opp til hele klassen.  Et mål med heftene "Repeter, lær mer!" er at det skal være nesten like billig å kjøpe disse heftene som det er å kopiere opp oppgavehefter selv. Derfor er prisen kun 150 kr/stk. når en kjøper klassesett (minimum 30 stk.). Hvis du tenker på det det totalt koster å kopiere opp oppgavehefter på egen hånd (pris for papir, toner, service på kopiemaskiner - pluss den tiden lærerne bruker på å finne frem oppgaver og kopiere dem opp), så vil prisen på disse repetisjonsheftene fra Bnorsk.no fremstå ganske rimelig.

Det er meningen at elevene skal skrive inne i heftene "Repeter, lær mer!", og heftene er derfor beregnet på engangsbruk. Vi har derfor satt en lav pris per hefte, slik at det skal være mulig å kjøpe inn hefter kun til én gangs bruk - og så kan en bestille flere hefter når nye klasser trenger hefter.

Lav pris:
150 kr/stk. ved bestilling av klassesett.

Skoleleder, inspektør eller avdeligsleder? 

Til deg som er leder: Nå har du muligheten til å gi lærerne du leder et nytt verktøy som vil gjøre repetisjonsarbeidet enklere og mer effektivt. Hvorfor ikke bestille noen klassesett og gi lærerne på skolen din en mulighet til å prøve dem ut?

Når nye læreverk anskaffes, bruker en skole ofte en del ressurser på å registrere og merke de nye bøkene - men siden "Repeter, lær mer!" er ment til engangsbruk, er det ikke nødvendig å bruke ressurser på merking/registrering av heftene!

"Ryggraden" i repetisjonsarbeidet

Gode lærere vet selvsagt at én enkelt ressurs - enten det er et læreverk i norsk eller et repetisjonshefte fra Bnorsk.no - ikke nødvendigvis vil dekke alle behovene en klasse har for varierte oppgaver og læringsaktiviteter. Alle klasser er forskjellige, og en viktig oppgave for lærere er å finne ekstra læringsaktiviteter som elevene i den enkelte klassen kan ha nytte av. Men på samme måte som et godt læreverk i norsk kan fungere som "ryggraden" i norskundervisningen på et bestemt nivå, er målet at "Repeter, lær mer!" skal kunne fungere som "ryggraden" i repetisjonsarbeidet: