Repeter, lær mer! (A1)

www.A1Repetisjon.Bnorsk.no

Heftet "Repeter, lær mer! (A1)" trykkes i oktober 2023. 

Om heftet:

Dette er et hefte på 56 sider. I dette heftet kan du repetere norsk på nivå A1. Du kan repetere lesing, skriving, muntlig, vokabular og grammatikk. Bak i heftet er det en fasit, så du kan sjekke om du har svart riktig på oppgavene i heftet.

 

Heftet passer for deg som har lært norsk på nivå A1 og som trenger å repetere det du har lært. Dette heftet hjelper deg til å bli bedre i norsk på nivå A1! Du kan jobbe med heftet alene eller sammen med andre.

 

Innhold i heftet:

I dette heftet får du:


Format:

A1-heftet

📗 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A1-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A2-heftet!

📆 Lansering: 

A2-heftet leveres i oktober 2023!

Effektiv og systematisk repetisjon!

I 2023 lanserer Bnorsk.no to repetisjonshefter for folk som lærer norsk!

Svært mange folk som lærer norsk har behov for repetisjon når de har gjennomgått nivå A1 eller A2 én gang. Med heftene "Repeter, lær mer!" blir det enklere å repetere systematisk og effektivt.

Heftene passe for voksne og for elever på videregående skole - altså for personer fra 16-100 år.