Repeter, lær mer! (A1)

www.A1Repetisjon.Bnorsk.no


ISBN: 9788269330113

Repetisjonshefter fra Bnorsk.no:

Repetisjonsheftet "Repeter, lær mer! (A1)" er et hefte på 56 sider for deg som vil repetere norsknivå A1.

I heftet kan du repetere lesing, skriving, muntlig, vokabular og grammatikk.

Bestill hefter her!

For skoler: Hver elev/student må ha sitt eget hefte

Det er meningen at man skal skrive inni heftene. Hver elev/student må derfor ha sitt eget hefte.

Det er ikke tillatt å kopiere "Repeter, lær mer!"-heftene, så skoler må passe på at de kjøper inn nok hefter slik at alle elevene/studentene får hvert sitt hefte. Bestill klassesett her!

Om A1-heftet:

Dette er et hefte på 56 sider. I dette heftet kan du repetere norsk på nivå A1. Du kan repetere lesing, skriving, muntlig, vokabular og grammatikk. Bak i heftet er det en fasit, så du kan sjekke om du har svart riktig på oppgavene i heftet.

 

Heftet passer for deg som har lært norsk på nivå A1 og som trenger å repetere det du har lært. Dette heftet hjelper deg til å bli bedre i norsk på nivå A1! Du kan jobbe med heftet alene eller sammen med andre.

 

Innhold i heftet:

I dette heftet får du:


Format:

A1-heftet

📗 Innhold:

🔎 Format: 

💶 Pris:

👍🏻 A1-heftet kan brukes uavhengig av om en velger å bruke A2-heftet!

📆 Lansering: 

A1-heftet kan bestilles nå!

ISBN: 9788269330113

Effektiv og systematisk repetisjon!

I 2023 lanserer Bnorsk.no to repetisjonshefter for folk som lærer norsk!

Svært mange folk som lærer norsk har behov for repetisjon når de har gjennomgått nivå A1 eller A2 én gang. Med heftene "Repeter, lær mer!" blir det enklere å repetere systematisk og effektivt.

Heftene passe for voksne og for elever på videregående skole - altså for personer fra 16-100 år.

Vi selger kun hele klassesett
Det er ikke mulig å bestille bare ett / noen få hefter. 

Velg mellom disse klassesettene:

Bestill her!