Gratis undervisningsmateriell i norsk som andrespråk

Last ned gratis ressurser (PDF, andre formater) her!

PDF.Bnorsk.no

Last ned gratis undervisningsmateriell her!

Nedenfor finner du undervisningsmateriell for elever/studenter som lærer norsk. De fleste filene er i PDF-format. Norsklærere kan dele ut dokumentene til elevene sine, og personer som lærer norsk kan benytte dokumentene til selvstudier.

Nedenfor finner du følgende:

  • Undervisningsmateriell om forskjellige temaer på nivå A1, A2 og B1.
  • Undervisningsmateriell om grammatikk.

Temaer (nivå A1, A2 og B1)

Her finner du gratis undervisningsmateriell om forskjellige temaer.

Tips:

  • Filene står i alfabetisk rekkefølge.
  • Det første ordet i filnavnet viser hvilket tema filen omhandler.
  • Klikk på et filnavn for å laste ned den filen.

Grammatikk

Her er noen gratis undervisningsmateriell om grammatikk.

Tips:

  • Filene står i alfabetisk rekkefølge.
  • Det første ordet i filnavnet viser hvilket tema filen omhandler.
  • Klikk på et filnavn for å laste ned den filen.