Her er noen tips til skolestart/kursstart:

Her er noen tips til ting du kan gjøre på norskkurset de første par dagene etter sommerferien, eller de første par dagene når du starter et helt nytt norskkurs:

PS: Tenk på hva du må gjøre for å overholde gjeldende smittevernregler før du gjennomfører gruppeoppgavene nedenfor!

Video:
"Fortell om deg selv på norsk"

Med denne videoen kan elevene lære å introdusere seg selv på norsk.

Snakk om sommerferien:

Gjør noe morsomt sammen:

For nybegynnere:

  • Nybegynner: www.Nybegynner.Bnorsk.no finner du mange digitale ressurser for nybegynnere.

  • Digitale oppgaver: www.A1.Bnorsk.no finner du korte digitale moduler for folk som lærer norsk på nivå A1, og hver modul avsluttes med en kort digital oppgave.

  • Vokabular: Lær nye ord med "Vi snakker" - denne kan vises på storskjerm, eller så kan elevene jobbe med den på egenhånd på hver sin pc.

  • Alfabetet:www.Alfabetet.Bnorsk.no finner du undervisningsmateriell som du kan benytte når elevene skal lære alfabetet på norsk.

  • Tall: www.Tall.Bnorsk.no kan elevene lære å telle på norsk.

For ukrainere:

Har du elever fra Ukraina? På www.BliKjent.UA.Bnorsk.no finner du et undervisningsopplegg om å introdusere seg selv på norsk/ukrainsk.

Og på www.UA.Bnorsk.no finner du en egen startside for ukrainere som lærer norsk.

Hva skal du gjøre resten av semesteret? Her er noen tips:

Bnorsk.no er en gratis nettressurs for folk som lærer norsk, og for norsklærere. Bnorsk er primært beregnet på elever/studenter i alderen 16-100 år, men noen av ressursene som du finner på Bnorsk.no kan også brukes av barn/ungdom under 16 år.

www.Bruk.Bnorsk.no finner du 25 tips om hvordan du kan bruke Bnorsk.no i undervisningen!

Digitale oppgaver fra Bnorsk.no:

www.Hekta.Bnorsk.no finner du korte digitale moduler for folk som lærer norsk på nivå A1, A2 eller B1. Hver modul avsluttes med en digital test som elevene kan ta på pc eller smarttelefon.

Mer fra Bnorsk.no:

Husk at du alltid kan finne mange gode gratis ressurser her på Bnorsk.no, som du og elevene/kursdeltakerne dine kan ha god nytte av. Her er noen eksempler: