Lær å bruke mus og styreplate (nynorsk)

Datakurs på nynorsk

Nynorsk

Lær å bruke mus og styreplate!

Her kan du lære om korleis du bruker mus og styreplate på en pc med Windows 10.

  1. Mus og styreplate

ei mus

ei styreplate

2. Slik held du musa:

Riktig

Feil

Feil

Feil

3. Flytt musepeikaren

Musepekeren kan til dømes sjå ut som ein strek, ei pil, eit kryss eller ei hånd.

MUS:
Flytt musa for å flytte
musepeikaren på skjermen.

STYREPLATE:
Dra
fingrane rundt på styreplata for å flytte musepeikaren på skjermen.

4. Å klikke

Trykk på den venstre knappen på musa for å klikke.

Klikk på den venstre knappen på styreplata for å klikke.

Klikk på styreplata for å klikke.

5. Å dobbeltklikke

Klikk raskt to gonger på den venstre museknappen for å dobbeltklikke.

Klikk raskt to gonger på den venstere knappen på styreplata for å dobbeltklikke.

Klikk raskt to gonger på styreplata for å dobbeltklikke.

Skal du til dømes opne eit bilete eller eit dokument som ligg i ei mappe på pc-en, må du dobbeltklikke på det du skal opne.

6. Å høgreklikke

Høgreklikk med den høgre museknappen.

Høgreklikk med den høgre knappen på styreplata.

Klikk med to fingrar for å høgreklikke.

Nå du høgreklikkar, kan du opne forskjellige menyar.

7. Å skrolle

Skroll opp og ned på skjermen.

Skroll opp og ned på skjermen med to fingrar.

8. Zoom inn og ut

Zoom inn med to fingrar.

Zoom ut med to fingrar.

Meir frå Bnorsk.no:

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.