Preposisjonar på nynorsk

Lær om preposisjonar på nynorsk her!

www.Preposisjonar.Bnorsk.no

Nynorsk

Preposisjonar

Her kan du lære nokre preposisjonar på nynorsk.

Kvar er kaninen?

framfor
Kaninen er framfor koppen.

bak
Kaninen er bak koppen.

mellom
Kaninen er mellom koppane.


Kaninen sit på stolen.

ved sida av
Kaninen er ved sida av koppen.

til venstre for
Kaninen er til venstre for koppen.

til høgre for
Kaninen er til høgre for koppen.

ved sida av
Kaninen er ved sida av koppen.

over
Kaninen er over koppen.

under
Kaninen er under koppen.

i
Kaninen er i koppen.

Kvar køyrer bilen?

gjennom
Bilen køyrer gjennom tunnelen.

Test deg sjølv - kvar er kaninen?

Kvar køyrer bilen?

Denne sida er på nynorsk.

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.