Digitale ressursar for opplæring i nynorsk

www.Ressursar.Bnorsk.no

Nynorsk

Her finn du nokre av dei beste digitale ressursane for å lære nynorsk - og dei fleste av dei er gratis!

Lytte

 1. visnakker.no/tema.html (østlandsdialekt, berre munnleg)

 2. www.tv.nrk.no --> Finn program på nynorsk.

Norskprøve

 1. www.NP.NN.Bnorsk.no --> Her finn du lenker til nettsider der du kan øve til norskprøven og Bergenstesten på nynorsk.

Oppgåver på internett

 1. Norsk no (A1-A2) - Gratis oppgåver på nett: https://norskno.portfolio.no/

 2. Skolekassa på nynorsk

Ordbøker/vokabular/omsetjing

 1. https://ordbok.uib.no/

 2. https://lexin.oslomet.no/#/

 3. https://bildetema.oslomet.no/

 4. https://www.ordnett.no/ (krever lisens)

 5. https://glosbe.com/en/nn/why (Vurder om kvaliteten er god nok!)

 6. https://www.dinordbok.no/nynorsk-norsk/ (Vurder om kvaliteten er god nok!)

Ressursar for barn som kanskje kan brukast for vaksne òg?

 1. www.BerteOgIver.no (laga for barn)

 2. https://www.nynorskbok.no/

 3. NRK Super: Perla: https://nrksuper.no/sok?s=perla

Samfunnskunnskap

 1. Samfunnskunnskap.no på nynorsk (ny læreplan, 2021): https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nn/index.html

 2. Samfunnskunnskap.no på nynorsk (gamal læreplan): samfunnskunnskap.no/?lang=nn

 3. Yrkersnorsk på nynorsk - (søk på Google etter fleire nynorsktekstar frå Yrkesnorsk.no)

Song og musikk

 1. Korarti (www.korarti.no) - sangar på bokmål og nynorsk - krev lisens. Songar av O. Nordstoga, H. Kråkevik, B. Eidsvåg, Kaizers Orchestra, mfl. på nynorsk.

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.