Digitale ressursar for opplæring i nynorsk

www.Ressursar.Bnorsk.no

Nynorsk

Her finn du nokre av dei beste digitale ressursane for å lære nynorsk - og dei fleste av dei er gratis!

Lytte

Norskprøve

Oppgåver på internett

Ordbøker/vokabular/omsetjing

Ressursar for barn som kanskje kan brukast for vaksne òg?

Samfunnskunnskap

Song og musikk

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.