🇳🇴 17. mai 🇳🇴

🌿 Lær om 17. mainynorsk! 🌿

www.17.mai.NN.Bnorsk.no

 17. mai - Noreg sin nasjonaldag

1) Kva er 17. mai?

17. mai er Noreg sin nasjonaldag. 17. mai blir også kalla grunnlovsdagen.

Vi feirar 17. mai fordi Noreg fekk grunnlova si 17. mai 1814. Grunnlova er ei lov som inneheld viktige reglar om kven som skal styre Noreg, og korleis Noreg skal styrast. 

2) Kva gjer folk på 17. mai?

Dette gjer folk i Noreg på 17. mai:

3) Lær nye ord om 17. mai:

eit norsk flagg

Vi ser mange norske flagg på 17. mai.

ein is

Mange folk et is på 17. mai.

ei pølse i brød

Mange folk et pølser på 17. mai.

kongefamilien

Kongefamilien vinkar til 17.mai-toget.

eit 17. mai-tog / eit barnetog

Mange barn går i barnetog på 17. mai. Mange folk går i 17. mai-tog på 17. mai.  

eit musikkorps / eit skulekorps

Eit musikkorps går fremst i barnetoget.


eit samisk flagg

Nokre samar brukar samisk flagg på 17. mai.

Hugsar du desse orda?

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

4. Videoar om 17. mai

Video: Norske bunader

Noregs nasjonalsang: "Ja, vi elsker"

Video om 17. mai:

Av: Aschehougs læreverk "God i norsk 1" og "Norwegian Teacher Karin"

Video: Russefeiring i Bergen, Noreg

Video om Noregs grunnlov

5) Her kan du lære meir om 17. mai:

Teskten på denne sida er omsett til nynorsk av lærar Kari Velle.

Denne sida er på nynorsk.

Bokmål?

Lær om 17. mai på Bomål på www.17.mai.Bnorsk.no!