Tal på nynorsk

Nynorsk

Her kan du lære tal på nynorsk!

1 - ein

2 - to

3 - tre

4 - fire

5 - fem

6 - seks

7 - sju

8 - åtte

9 - ni

10 - ti

11 - elleve

12 - tolv

13 - tretten

14 - fjorten

15 - femten

16 - seksten

17 - sytten

18 - atten

19 - nitten

20 - tjue

30 - tretti

40 - førti

50 - femti

60 - seksti

70 - sytti

80 - åtti

90 - nitti

100 - eit hundre


1000 - eit tusen

0 - null

Test deg sjølv:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30

40

50

60

70

80

90

100


1000

0

Video: Telja til ein

Av: Kari Malmanger:
https://www.youtube.com/user/karimalmanger1/videos

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.