Introduser deg sjølv på nynorsk


Fortel om deg sjølv!

Her kan du lære å fortelja om deg sjølv på nynorsk.

Snakk saman:

1.   Kva heiter du?

2.   Har du barn?

3.   Kor kjem du frå?   

4.   Kor mange barn har du?

5.   Kor gamal er du?

6.   Jobbar du?

7.   Når kom du til Noreg?

8.   Kva liker du å gjere?

9.   Kor bur du?

10. Kva liker du å ete?

11. Er du gift?

12. Kva for språk snakkar du?


Video: "Hei, hei, hei, eg heiter..." 

Meir frå Bnorsk.no:

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.