Repetisjonshefte for folk som lærer nynorsk:
"Repeter, lær meir! (A1/A2)"

📗📘 www.Rep.nn.Bnorsk.no 📗📘

Nyheit!

"Repeter, lær meir! (A1)" og "Repeter, lær meir! (A2)" nynorsk

No lanserer Bnorsk.no repetisjonshefta "Repeter, lær meir! (A1)" og "Repeter, lær meir! (A2)" på nynorsk!  

Levering

Om omsetjinga til nynorsk

Repetisjonshefta er omsett til nynorsk av lærarar med lang erfaring frå undervisning i nynorsk som andrespråk for vaksne innvandrarar.

Om repetisjonshefta frå Bnorsk.no

"Repeter, lær meir!" (A1)

Innhald i heftet:

"Repeter, lær meir!" (A2)

Innhald i heftet: 

Ta ein kikk på hefta!

Her kan du sjå bokmålsversjonen av hefta i PDF-format. Nynorskversjonen av hefta blir ganske lik bokmålsversjonen, men det blir nokre mindre endringar.

Vel mellom desse klassesetta:

Vi selg berre klassesett à 30 stk. Vi selg ikkje hefte enkeltvis.
Du kan velgje mellom desse klassesetta:

Frakt og ekspedisjon må betalast i tillegg.

Viktig: Kvar elev må ha sitt eige hefte

Det er meininga at ein skal skrive inni hefta. Kvar elev må difor ha sitt eige hefte.

Det er ikkje tillatt å kopiere "Repeter, lær meir!"-hefta, så skulane må passe på at dei kjøper inn nok hefte slik at alle elevane får kvart sitt heftet.

Om forfattaren

Repetisjonshefta "Repeter, lær meir!" (A1/A2) er skrive av Birger Aurlien Flak. Han har undervist i norsk for utlendingar/innvandrarar sidan 2008, og har undervist i norsk både ved Oslo Vaksenopplæringssenter og ved Universitetet i Oslo. Birger er grunnleggjaren av Bnorsk.no, ei populær nettside for folk som lærer norsk.

Hefta er omsett til nynorsk av lærarar med lang erfaring frå undervisning i nynorsk som andrespråk for vaksne innvandrarar.

Førehandsbestill hefte i dag!

Bnorsk vil gjerne vite kor mange hefte vi skal trykke opp. Vi ønsker difor at så mange skular som mogleg førehandsbestiller hefte. 


Betill klassesett til din skule no ved å trykke på knappen "Bestill klassesett" nedanfor!

Ser du etter repetisjonshefter på bokmål?

Du finner repetisjonsheftene på bokmål her: www.Rep.Bnorsk.no 

Meir frå Bnorsk.no:

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.