Mat og drikkenynorsk

Nynorsk

Her kan du lære om mat på nynorsk!

brød
(eit brød)

kjøt

(eit kjøt)

frukt

(ei frukt)

grønsaker

(ei grønsak)

fisk

(ein fisk)

potetar

(ein potet)

ris

(ein ris)

pasta

(ein pasta)

brus
(ein brus)

is
(ein is)

mjølk
(ei m
jølk)

pizza
(ein pizza)

Test deg sjølv:

____________

____________

____________

____________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.